Cyber Security Assessment

En fördjupad bedömning av säkerhet i styrsystem och industriell IT baserad på specifika krav eller standarder som ISA/IEC 62443.

Industri- som energiföretag behöver kartlägga och bedöma säkerheten för sina kritiska applikationer och processer för att skydda sin produktion mot potentiella säkerhetshot. För att underlätta att ta rätt beslut i verksamheten rekommenderar ABB att man genomför denna säkerhetsbedömning på ett strukturerat sätt, baserat på krav från organisation och myndigheter samt på internationella standarder inom IT-säkerhet för industriell IT.

En Cyber Security Assessment utförs av ABB:s specialister inom industriell IT-säkerhet i nära samarbete med dig systemägare/-förvaltare utifrån en gemensamt och tydligt definierad omfattning samt målsättning. ABB baserar denna säkerhetsbedömning på relevanta krav samt de guidelines som ISA/IEC 62443-standarden (tidigare ISA-99) tillhandahåller speciellt för industriella system. Efter genomförd kartläggning och bedömning presenterar ABB rekommendationer på åtgärder för att förbättra och upprätthålla säkerheten för styrsystemet och det industriella nätverket.

Tjänsten kan till exempel vara ett nästa steg efter en Cyber Security Fingerprint, när du önskar bedöma IT-säkerheten ur ett vidare perspektiv.

Fördelar

  • Utvärderar styrsystems IT-säkerhet enligt vald omfattning och med en tydlig målsättning. 
  • Baseras på specifika krav samt internationella standarder såsom ISA/IEC 62443.
  • Ger dig en rekommendationer från ABB:s avseende för att förbättra och upprätthålla säkerheten för styrsystemet – oavsett om system och komponenter är från ABB eller av annat fabrikat.

Läs mer om

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language

Populära länkar