Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

EasyLine
Så smarta, att de är enkla

Analysatorer så smarta, att de är enkla - ABB: s ingång till kontinuerliga gasanalysatorer. Robust och tillförlitlig för att mäta gaskoncentrationer i en mängd applikationer. Nu med den nya Limas23 UV fotometern och intern drift / precisions rapportering enligt QAL3!

Översikt
Data
Download
Service

Översikt

EasyLine är både en kraftfull och prisvärd serie instrument för övervakning av gaskoncentrationer i många tillämpningar

 

Fördelarna för dig - EasyLine erbjuder:

 

 • Flamjonisationsdetektor
 • Beprövad analysatorteknik
 • Intuitivt handhavande via fem tryckknappar
 • UV fotometer
 • IR fotometer
 • Paramagnetisk syreanalysator
 • Elektrokemisk syreanalysator
 • Termisk ledningsförmåga
 • Restsyre analysator
 • Omfattande självdiagnosfunktioner
 • Option för intern QAL3 rapportering enl. EN 14181
  Webbserver ingår för enkel avläsning via internet webbläsare
 • De första analysatorerna uppfyller redan de nya europeiska riktlinjerna enl. EN 15267
 • 19" bredd för rackmontage
 • Kompakt, renblåsningsbar IP65 kapsling för väggmontage

 

Inget behov av provgasflaskor

Automatisk kalibrering i kombination med ABB's överlägsna kalibreringscellsteknologi i fotometern, inget behov av dyra testgasflaskor i de flesta applikationer. Nollpunktskontroll med omgivande luft.

 • Fotometern kan utrustas med kalibrercell
 • Bevisad långtidsstabilitet
 • Med tillval av QAL3 kortet kan intern automatisk övervakning av drift och precision göras under drift

 

Bra kombinationer

Flera typer av analysatorer är tillgängliga:
Kombination av olika analysatorer i en enda kapsling ger optimal ekonomisk och operativ effektivitet för din applikation

 • IR fotometer och elektrokemisk syreanalysator
 • IR fotometer och paramagnetisk syreanalysator
 • IR fotometer och termisk ledningsförmåga
 • UV fotometer och paramagnetisk syreanalysator
 • UV fotometer och elektrokemisk syreanalysator

Data

Uras26 IR fotometer

Mätkomponent, typiskt område

CO      0...100 ppm
CO2    0...100 ppm
CH4    0...100 ppm
SO2    0...100 ppm
NO      0. .150 ppm
O2      0...5 Vol%


Limas23 UV fotometer
Mätkomponent, typiskt område

NO      0...50 ppm
NO2     0...50 ppm
SO2     0...100 ppm


Caldos27 Termisk ledningsförmåga
Mer än 30 binära gasblandningar kan konfigureras


Magnos206 syreanalysator
Magnetomekanisk (hantel)
Mätkomponent, typiskt område

O2         0...2 Vol%
Undertryckt mätområde max. 1:50, t.ex. 98 ... 100 vol%


ZO23 Restsyreanalysator
Zirconiumdioxid cell
Mätkomponent, typiskt område

O2         0...1 ppm


Fidas24 Flamjoniseringsdetekor
Mätkomponent, typiskt område

Kolväten          0...10 ppm (C1) till 1 Vol.% (C1)Typiska applikationer
• Emissionsmätning
• Förbränningsprocesser
• Masugns- och konverter gasanalys
• Turbogenerator övervakning
• Industriell gasfyllning
• Övervakning deponigas
• Biofermentorer
• Luft övervakning
• Silo övervakning
• O2 spår-och renhetsmätning
• Varulager och frukt lagring
Loading documents

Service