Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Temperaturgivare för hög temperatur
SensyTemp TSH200

Högtemperaturs förbränning, glödgning och smältprocesser utförs vanligtvis vid temperaturer upp till 1800 °C (3272 ° F). Vid dessa applikationer är valet av lämplig skyddsrör den största utmaningen för temperaturmätning.
Både skyddsrörets temperaturtålighet och dess motståndskraft mot aggressiva medier är avgörande. I kombination med en lämplig givare har skyddsröret en avsevärd effekt på temperaturgivarens mätnoggrannhet och livslängd.

Du kan dra nytta av optimal anläggningsproduktivitet och effektivitet genom att välja en lämplig och rätt dimensionerad temperaturgivare.

Översikt
Data
Verktyg
Download
Service

Översikt

Raka termoelement för höga temperaturer i industriugnar, förbränningsprocesser och smältprocesser. Termoelementen kan kommunicerar via FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, HART, 4 ... 20 mA eller direkt givarutsignal.
 
 • TSH210 med metall skyddsrör, för temperaturer upp till 1300 ° C (2372 ° F)
 • TSH220 med keramisk skyddsrör, för temperaturer upp till 1800 ° C (3272 ° F)
 • TSH250 med platinahylsa, för temperaturer upp till 1650 ° C (3002 ° F)
 • lämplig för huvudprocessanslutningar
 • lämplig för huvudprocesstyrningssystem

     
 

Data

 • Klarar av många applikationer
  – I enlighet med EN 50446 samt med ABBs standard
 • Anslutningshuvuden
  – AUZ: aluminium, med lågt gångjärnslock
  – AUZH: Aluminium med högt gångjärnslock
  – BUZ: aluminium, med lågt gångjärnslock
  – BUZH: aluminium, med högt gångjärnslock 
  – Andra huvuden i olika utföranden och material
  – Transmitter i anslutningshuvudet (4 ... 20 mA HART, FF, PA)
 • Processanslutningar
  – Stoppfläns med motfläns
  – Gängadficka
  – Svetsad standard fläns

Tools

Hitta den bästa produkten för dina behov!

Download

Loading documents