Engineeringové podklady - elektro


Jištění robota

Roboty s kompaktním řízením IRC5C mají bez výjimky jištění 1x10A, jističová charakteristika C. Jištění robotů s řídícím systémem IRC5 a PMC je závislé na velikosti robota a dodaných periferiích (polohovadlo, motorové jednotky atd.) a je k nalezení v sekci „Produktové portfolio“, „Řízení robota“ a v dokumentu „Product specification" zde.

Vedení energií po robotovi

U robotů IRB 120 až IRB 4600 jsou energie vedeny skrze rameno robota s výstupem na jeho třetí ose. Propojení mezi konektory na třetí ose robota a chapadlem zajišťuje integrátor. Pro roboty IRB 6620 a větší je dostupné vedení energií až na jeho šestou osu. Každý typ robota má dostupné jiné množství a typy signálů. Tyto je možné nalézt u příslušného typu robota v dokumentu „Product specification“ zde .
Obecně lze řící, že nízkonapěťové signály jsou limitovány 49VAC a 500 mA.

EPLAN robota

EPLAN robota je k nalezení  v sekci „Produktové portfolio“ u příslušného typu robota zde.

EPLAN řízení robota

EPLAN řízení robota je k nalezení  v sekci „Produktové portfolio“ zde a "Řízení robota" zde.
V tomto dokumentu naleznete veškerá propojení výkonnových částí robota, řazení bezpečnostních okruhů robota, jakož i uživatelských signálů a veškerého elektropříslušenství.

Jaký je rozdíl mezi řízením IRC5C, PMC a IRC5?

Kompaktní řízení IRC5C je určeno pro nejmenší roboty ABB, jako prostorově úsporná a finančně výhodná varianta. Toto řízení neumožňuje HW rozšiřování. Řízení IRC5 je standardním typem řízení dostupné pro „všechny“ typy robotů a nemá, na rozdíl od IRC5C, HW a SW limitace. PMC je řízení robota určené k vestavbě do vlastní rozvaděčové skříně. Toto řešení se používá při specifických nárocích na materiál rozvaděčové skříně(např. nerez), případně z důvodu parametrů okolního prostředí, které neumožňuje instalaci standardního řízení IRC5. Řízení PMC je dodáváno ve funkčních modulech, které si musí integrátor elektricky propojit a namontovat na DIN lišty.

Parametry a rozměry digitálních karet

Parametry a rozměry digitálních karet jsou k nalezení zde a zde.

Rozměry komponentů vestavného řízení PMC

Rozměry se používají k návrhu vlastního elektrorozvaděče a jsou k nalezení zde a zde.
Rozměry slouží k návrhu layoutu vašeho vlastního rozvaděče.

Ztrátový výkon vestavného řízení PMC

Je u každého typu robota jiný a je k nalezení zde a zde.

Maximální dovolená okolní pracovní teplota

Liší se podle použitého typu robota a řízení. Pro řízení IRC5 je nutné uvažovat max. s 52°C, pro řízení IRC5C je to 45°C. Pro řízení PMC je omezení dané pouze výkonem klimatizační jednotky instalované v rozvaděčové skříni. Limitace u ramene robotů je k nalezení v sekci „Produktové portfolio“ u patřičného typu robota. Minimální dovolená pracovní teplota je 5°C. Pokud jsou teploty mimo výše zmíněný rozsah, kontaktujte, prosím, technicko - obchodního zástupce, který vám pomůže najít řešení.

Krytí řízení IRC5, PMC a IRC5C

Krytí řízení IRC5 je IP54, řízení IRC5C je IP 20. Krytí IP20 má rovněž řízení PMC, nicméně je obecně navýšeno zabudováním do vlastního elektrorozvaděče.

Bezpečnostní okruhy robota

Robot má několik bezpečnostních okruhů, nejčastěji používané jsou TOTAL STOP a AUTOSTOP. Okruh TOTAL STOP nepotřebuje dalšího popisu, okruh AUTOSTOP je určen pro bezpečnostní prvky, které jsou v ručním režimu vyblokované a fungují v režimu automatickém. Bezpečnostní okruhy robota se připojuji HW přes tzv. Panel board nebo přes Profisafe . Zapojení bezpečnostních okruhů robota je možné najít zde a v dokumentu "Circuit diagram".

Musím vždy použít bezpečnostní PLC?

Robot není určen k řízení logiky bezpečnostních okruhů a bezpečnostních komponent robotového pracoviště. Z tohoto důvodu je bezpečnostní PLC nutnou součástí každého robotového pracoviště.

Existuje standardizované zapojení bezpečnostních okruhů?

Bohužel neexistuje a nemůžeme ho tedy poskytnout. Každá robotická buňka je unikát, a tomu odpovídá i zapojení bezpečnostních okruhů. ABB může pouze poskytnout návod, jak správně zapojit jednotlivé bezpečnostní okruhy, nikoli však zapojení bezpečnostní logiky robotické buňky.

Vzdálené připojení robota

Vzdálené připojení je možné aktivovat pomocí software funkce PC Interface.

Dostupné průmyslové sběrnice

S robotem ABB je možné dodat tyto průmyslově sběrnice: Profibus, Profinet, Ethernet IP, Devicenet, CC link. Všechny je možné dodat v konfiguraci master i slave.

Nabízí ABB Profisafe a CIP Safety?

Ano, nabízí.

Je možné přivést průmyslovou sběrnici na horní rameno robota?

Tato možnost je dostupná jen u některých typů robotů a pro některé typy sběrnic. Podrobné informace je možné nalézt u příslušného typu robota zde .

Co to je multitasking a potřebuji multitasking?

Multitasking je SW opce, která umožňuje robotovi zpracovávat další úlohy během svého pohybu. Bez této opce může robot začít novou úlohu až po dokončení předchozí, což vede k prodlužování času cyklu a složitějšímu programování celé aplikace. Z toho vyplývá, že multitasking je doporučenou opcí ve výbavě každého robota.

Co to je PC Interface a potřebuji PC Interface?

PC Interface je SW opce, která umožnuje konfigurovat LAN port main computeru robota. Pokud uvažujete o připojení robota na internet za účelem vzdáleného přístupu, je tato opce nutností.

Dostupnost jazyků

V rámci dodávky robota je dostupná sada cca 12 jazyků. Inteface robota je kompletně počeštěn, kromě vlastního programovacího jazyka.

Je možné do robota doplnit SW a HW, je-li už dodán?

V rámci kompatibility s aktuálním HW i SW je to možné.

Naviják kabelu

Slouží k navíjení kabelu programovacího pendantu. Skládá ze statické části délky 2 m a části, která se automaticky navijí na buben. K dispozici jsou různé varianty délek. Naviják není možné kombinovat s opcí „externí operátorský panel“.

Dodává ABB spolu s robotem také ES Prohlášení o shodě?

Ne, nedodává. Robot je neúplné strojní zařízení. Z toho, dle platné legislativy vyplývá, že ES Prohlášení o shodě nemůžeme dodat. ABB dodává potřebnou dokumentaci, na základě které vystaví systémový integrátor ES Prohlášení o shodě na celou robotickou buňku.

Dodává ABB certifikát RoHS?

Ne, nedodává, protože certifikát RoHS se dodává k elektronickým zařízením. Robot není dle platné legislativy elektronickým zařízením.
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language