Επιλέξτε γλώσσα:

Το ABB AbilityCondition Monitoring για powertrains είναι μια λύση που συγκεντρώνει δεδομένα από ρυθμιστές στροφών, κινητήρες, αντλίες και άλλες εφαρμογές.Συνδυάζει τη συνδεσιμότητα και την ανάλυση δεδομένων με την τεχνογνωσία της ABB με στόχο την αύξηση της απόδοσης, της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας των διεργασιών σας.

Ο αισθητήρας ABB AbilitySmart Sensor μετατρέπει παραδοσιακούς κινητήρες, αντλίες και ρουλεμάν σε έξυπνες, ασύρματα διασυνδεδεμένες συσκευές. Πραγματοποιεί μετρήσεις βασικών παραμέτρων στην επιφάνεια του εξοπλισμού με στόχο τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την κατάσταση και την απόδοση του εξοπλισμού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αναγνώρισης πιθανών αστοχιών του συστήματος και μείωσης ρίσκων που συνδέονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η συντήρηση, μπορεί τώρα να προγραμματιστεί σύμφωνα με πραγματικές ανάγκες και όχι με βάση γενικευμένα προγράμματα και προγραμματισμούς. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, περιορίζει τα κόστη συντήρησης και μειώνει ή εμποδίζει απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας εξαιτίας βλαβών.


Βασικά οφέλη

ABB Ability Smart Sensor
certified for hazardous areas

  • Εντοπισμός αστοχιών συστήματος
  • Εντοπισμός νέων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας
  • Μείωση κινδύνων σε σχέση με τη λειτουργία και τη συντήρηση
  • Πρόληψη και αποφυγή απροσδόκητων διακοπών λειτουργίας
  • Περιορισμός εξόδων συντήρησης
  • Διεύρυνση χρόνου ζωής εξοπλισμού


Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Αξίζει να δείτε

Εγχειρίδια και οδηγίες εγκατάστασης


Σχετικές υπηρεσίεςLoading documents
Select region / language