Η υπηρεσία παρέχει οπτική επιθεώρηση του πυρήνα του στάτη, του πυρήνα του δρομέα και της περιέλιξης χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο δρομέας

Η υπηρεσία επιτόπου οπτικής επιθεώρησης της ΑΒΒ χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό ερπυστριοφόρο όχημα - ABB Air Gap Inspector - για την εξέταση του πυρήνα του στάτη, του πυρήνα του δρομέα και της περιέλιξης μεγάλων κινητήρων και γεννητριών. Οι επιθεωρήσεις καθιστούν δυνατό τον έλεγχο για σφάλματα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο δρομέας.

Το robotic crawler κινείται στο διάκενο αέρα μεταξύ στάτη και δρομέα, διασχίζοντας τα ελάσματα του πυρήνα του στάτη χρησιμοποιώντας αρθρωτές και μαγνητικές ερπύστριες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κινητήρες και τις γεννήτριες με διάκενα αέρα από 10 mm και πάνω. Σε αντίθεση με τις συμβατικές συσκευές επιθεώρησης, οι οποίες περιορίζονται σε γεννήτριες turbo/hydro με πολύ μεγάλα διάκενα αέρα, το ABB Air Gap Inspector μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους μεγάλους σύγχρονους κινητήρες και γεννήτριες με διάκενο αέρα 10 mm και άνω.

Οφέλη

 

  • Οπτική επιθεώρηση του διακένου αέρα χωρίς αφαίρεση του δρομέα
  • Η αποφυγή της ανάγκης αφαίρεσης του δρομέα σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, καθώς και μείωση του κινδύνου
  • Η έκταση και η ποιότητα των επιθεωρήσεων βελτιώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους
  • Βελτιστοποιεί τον προγραμματισμό της συντήρησης και αυξάνει τη διαθεσιμότητα των κινητήρων και των γεννητριών μειώνοντας τον αριθμό των ημερών διακοπής λειτουργίας κατά τις οποίες απαιτείται αφαίρεση του δρομέα
  • Όλα τα δεδομένα καταγράφονται για μεταγενέστερη, εμπεριστατωμένη εκτίμηση και αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, όταν χρειάζεται

Ενίσχυση της προληπτικής συντήρησης

Το ABB Air Gap Inspector μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας χωρίς την αφαίρεση του δρομέα  ή σε περιπτώσεις όπου η αφαίρεση του ρότορα δεν είναι δυνατή. Οι επιθεωρήσεις ενισχύουν τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου προληπτικής συντήρησης L3 της ΑΒΒ και του ABB AbilityTM  LEAP (ABB Life Expectancy Analysis Program).

Οι επιτόπου οπτικές επιθεωρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Εσωτερικές επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια μικρών διακοπών λειτουργίας
  • Επιθεωρήσεις σε συνδυασμό με το επίπεδο προληπτικής συντήρησης ΑΒΒ L3 και, σε κάποιο βαθμό, L4 (σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του δρομέα)
  • Συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών για την υποστήριξη του ABB AbilityTM  LEAP

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Σχετικές υπηρεσίεςLoading documents
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι