Η υπηρεσία Ability™ LEAP της ΑΒΒ (Πρόγραμμα ανάλυσης προσδοκώμενης διάρκειας ζωής), αναλύει την κατάσταση και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ρυθμιστών στροφών σας. Σας βοηθά να αναγνωρίζετε τα προβλήματα των ρυθμιστών στροφών, να περιορίσετε τις απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας και να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα.

Σε αντίθεση με την παροχή μιας απλής τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο, με το πρόγραμμα Ability™ LEAP της ABB, οι πληροφορίες συλλέγονται ψηφιακά από τους ρυθμιστές στροφών σας για περαιτέρω διαγνωστικούς ελέγχους. Τα δεδομένα διανέμονται σε έμπειρους μηχανικούς της ABB για την παροχή στοχευμένων προτάσεων και την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

ABB Ability™ LEAP για την τεχνική υποστήριξη ρυθμιστών στροφών

  • Συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων - Η ΑΒΒ εγκαθιστά το σύστημα παρακολούθησης δεδομένων. Στη συνέχεια, το σύστημα συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και τα αποστέλλει στο ABB Ability™ cloud, κατά τη διάρκεια μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου
  • Ανάλυση δεδομένων - Ένας μηχανικός της ΑΒΒ πραγματοποιεί εξειδικευμένη ανάλυση των δεδομένων σας. Η διαδικασία αυτή, βασίζεται σε προηγμένο σύστημα ανάλυσης που χρησιμοποιεί τη μηχανική μάθηση, την ανίχνευση ανωμαλιών αλλά και άλλες μεθόδους

  • Έκθεση εμπειρογνωμόνων της ΑΒΒ - Παρέχεται αναφορά διάγνωσης της κατάστασης των ρυθμιστών στροφών σας βασισμένη σε πραγματικές συνθήκες. Η αναφορά περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συστάσεις λειτουργίας και συντήρησης
  • Πλάνο συντήρησης - Οι ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ρυθμιστών στροφών σας, βοηθούν να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις για τη συντήρηση και τη διαχείριση του εξοπλισμού σας. Δώστε προτεραιότητα και βελτιστοποιήστε το πλάνο συντήρησής σας, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των ρυθμιστών στροφών σας
  • Προαιρετικές δράσεις τεχνικής υποστήριξης - Συνεχίστε να παρακολουθείτε την απόδοση των ρυθμιστών στροφών σας με την υπηρεσία ABB Ability™ Condition Monitoring για ρυθιστές στροφώνΣημαντικά στοιχεία της υπηρεσίας

ABB_picto_48x48_09_report_0428 
Εξασφαλίστε την αξιοπιστία των σημαντικών ρυθμιστών στροφών σας

Η ολοκληρωμένη ανάλυση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, του περιβάλλοντος και της χρήσης, σας βοηθά να διασφαλίσετε την αξιοπιστία των ρυθμιστών στροφών σας και να βελτιστοποιήσετε τον προγραμματισμό της συντήρησης.

ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129
Αναγνωρίστε την αιτία των βλαβών

Όταν αντιμετωπίζετε ανεξήγητα συμβάντα, οι ειδικοί μας αναλύουν τα δεδομένα σήματος για να εντοπίσουν την αιτία των προβλημάτων.

ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159

Ορίστε σωστά τις προτεραιότητές σας

Η υπηρεσία Ability™ LEAP της ΑΒΒ, σας βοηθά να αναγνωρίσετε τους ρυθμιστές στροφών που χρειάζονται μεγαλύτερη συντήρηση, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να στοχεύσετε και να ιεραρχήσετε αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό και τους πόρους σας.

abb_picto_48x48_06_pc_app_0225-(1)

Ανακαλύψτε τις ψηφιακές δυνατότητες

Η υπηρεσία Ability™ LEAP της ABB είναι ένας εξαιρετικός τρόπος παρακολούθησης της κατάστασης χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Θα εγκαταστήσουμε τον εξοπλισμό για το διάστημα που θα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβασή σας, με τη δυνατότητα να συνεχίσετε να έχετε την υπηρεσία  Ability™ Condition Monitoring της ΑΒΒ για ρυθμιστές σροφών. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχείαSelect region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι