Επιλέξτε γλώσσα:

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη συλλογή, την ανάλυση και τον εντοπισμό της τρέχουσας κατάστασης των ρυθμιστών στροφών και των κινητήρων του εξοπλισμού σας. Η αξιολόγηση βασίζεται σε έξυπνες βάσεις δεδομένων που μπορούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες του εργοστασιακού προϊόντος, τη διαθέσιμη προσφορά υπηρεσιών και το ιστορικό της τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση αξιόπιστων σχεδίων συντήρησης και λεπτομερών προτάσεων παράδοσης. Με σαφή τεκμήρια, λεπτομερείς λίστες ανταλλακτικών και αναφορές τιμολόγησης είναι εύκολο να εφαρμοστεί το πλάνο χωρίς το φόβο λανθασμένης επικοινωνίας ή σφαλμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Οφέλη


  • Υψηλότερος χρόνος λειτουργίας - Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής υπολογίζει την κρισιμότητα των κινητήρων και των ρυθμιστών στροφών και εντοπίζει τον εξοπλισμό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή απρογραμμάτιστων διακοπών λειτουργίας
  • Βελτιωμένος προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα τεχνικής υποστήριξης - Οι εργασίες συντήρησης για έναν ολόκληρο εξοπλισμό κινητήρων και ρυθμιστών στροφών μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, με αποτέλεσμα να διακόπτεται λιγότερο η παραγωγική διαδικασία και να πραγματοποιούνται λιγότερες δαπανηρές επισκευές επιδιόρθωσης
  • Ενισχυμένη λήψη αποφάσεων - Η λεπτομερής γνώση της κατάστασης του εξοπλισμού σας, επιτρέπει να λαμβάνετε αποφάσεις για τις προτεραιότητες και τις επενδύσεις συντήρησης με τεκμηριωμένη άποψη

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

ABB_picto_48x48_09_report_0428


Γνωρίζετε τα γεγονότα 

Εργαλεία και λύσεις για την καταγραφή πληροφοριών και την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των εγκατεστημένων ρυθμιστών στροφών και κινητήρων

ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129

Κάνετε τις σωστές επιλογές 

Προτεινόμενες λύσεις για τις απαιτούμενες δραστηριότητες συντήρησης και εκσυγχρονισμού

ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159 

Αποτελεσματική εκτέλεση

Οδηγίες για την εφαρμογή των λύσεων με αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο χωρίς λάθη

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχείαLoading documents

Σχετικές υπηρεσίες

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language