Livssyklusoppfølging

Vår omfattende erfaring og våre løsninger hjelper deg med å forlenge, analysere og optimalisere livsløpet til utstyret.

Når trenger du livssyklusoppfølging?

  • Når du trenger informasjon om tilstanden på utstyret og livssyklusen til komponenter, tilbyr vi hjelp og ekspertise i diagnostisering og livsløpsvurdering.
  • Når du vil at teknologien og produksjonsprosessene skal være oppdatert og operere med maksimum effektivitet og kontinuerlig høy ytelse, kan vi sørge for installasjon og idriftsettelse.
  • Når du vil forbedre driftssikkerheten til utstyret, tilbyr vi proaktive og forebyggende vedlikeholdstjenester.
  • Når målet er å forlenge levetiden til utstyret, tilbyr vi utvidelser, oppgraderinger og modernisering og hjelper deg til å ta i bruk nye løsninger og den nyeste teknologien på innovative måter.
  • Når du trenger hjelp til å finne det optimale tidspunktet for utskiftning og erstatning, eller til å foreta utskiftningen på en velorganisert måte, sørger vi for en problemfri overgangsperiode uten å kompromisse på kompatibilitet eller sikkerhet.
  • Når du vil sikre at dine ansatte vet hvordan de skal reagere i alle situasjoner, nå og i framtiden, tilbyr vi relevante kurs og opplæring på produkter og systemer.  
  • Når du trenger reservedeler og vil sørge for at du får riktige deler raskt og innenfor avtalt tid.  
  • Når du vil at utstyret skal vedlikeholdes godt og være oppdatert med den nyeste teknologien, inkluderer våre serviceavtaler livssyklustjenester.
  • Når utstyret er modent for utskifting, tilbyr vi avviklingstjenester som minimaliserer miljøpåvirkningen ved fjerning, gjensalg, deponi eller resirkulering.

Våre tilbud knyttet til livssyklusoppfølging

Select region / language