ABB Motion Services - Energieffektivisering og sirkularitetRedusert karbonutslipp, lavere engeriforbruk og mindre avfall. På veien mot det grønne skiftet.

Hvordan fremmer du energieffektivisering og sirkulær økonomi? Du får mer enn kun produkter og løsninger fra oss. Som partner med lang erfaring innenfor industrielt vedlikehold og energieffektivisering bidrar vi til økt ytelse, lavere energiforbruk og redusert karbonutslipp.


"We couldn’t have started without their maintenance expertise, and their staff went far beyond what one would expect.

Daniel Uusitalo, Gisab's Vice President and Head of Kaunisvaara

Topp 3 fordeler med energieffektivisering og tjenester innenfor sirkularitet

operation icon

Optimalisert energibruk og tilrettelegging for karbonnøytralitet basert på ekspertkunnskap og løsninger 

environmental savings icon

Redusert avfall i driften din samtidig som du jobber mot en sirkulær økonomi og bærekraftige prosesser

Utvikle nye forretningsmodeller og forbli energieffektiv ved hjelp av digitale løsningerI fokus


Høydepunkter og suksesshistorier


Select region / language