Datakeskusten UPS-sovellukset - palvelinkeskuksen suojaus

Tarvitsetko lisätietoa?

Palvelinkeskuksen suojaus voidaan toteuttaa yhtenä varmistettuna UPS-verkkona tai jakamalla se tarkoituksenmukaiseen määrään erillisillä UPS-järjestelmillä suojattuja osakokonaisuuksia.

Rakenteen suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat mm. palvelinkeskuksen kokonaislopputeho, käytettävissä olevat tilat, palvelinkehikoiden fyysinen sijoittelu sekä useat käytettävyyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Mallinnuskonseptin avulla palvelinkeskuksille voidaan luoda erilaisia varmistetun sähkönsyötön ratkaisuja. Alla joitakin esimerkkikokoonpanoja.

Hajautettu suojausratkaisu palvelinräkkirivin päätyyn

Yhden palvelinräkkirivin tehontarve voi vaihdella kymmenistä satoihin kilowatteihin. ABB:n modulaarinen UPS-järjestelmä mukautuu tehontarpeen muutoksiin ja takaa riittävän laajennettavuuden.

Palvelinkeskusten keskitetyt sähkönsyötön ratkaisut - kahden tai useamman teholähteen palvelimet

Tier IV -infrastruktuuri

Mallirakenteen kaksi toisistaan riippumatonta, aidosti modulaarista Conceptpower DPA500 UPS-linjaa
kykenevät kumpikin syöttämään omaa teholähderyhmäänsä tehoon 1100 kW / n+1 saakka. Kokonaispalvelinkuormaan 1100 kW saakka tämä järjestelmä täyttää Tier IV –tason vaatimukset.
 

Helposti laajennettavissa lisämoduulein

Järjestelmää voidaan laajentaa aina tasolle 2,9 MW / n+1 saakka. Laajennukset 100 kW lisämoduulein tapahtuvat helposti ja turvallisesti ilman sähköasennuksia. Palvelinkuormien suojaustaso pysyy jatkuvasti normaalina, ohitusverkolle siirtoa ei hetkeksikään tarvita.
Yksittäisillä rinnakytketyillä PowerWave 33 UPS-yksiköillä yhden järjestelmän teho voidaan nostaa aina 5 MW saakka (4,5 MW / n+1). Järjestelmien DPA-teknologia mahdollistaa lisäyksiköiden asennuksen normaalin käynnin aikana, ilman tarvetta ohitusverkolle siirtymiseen.
ABB:n UPS-i-järjestelmä voidaan liittää suoraan keskijänniteverkkoon varmistamaan koko palvelinkeskuksen tai sen osan sähkösyöttöä. Korkeamman jännitetason ja sen seurauksena vähäisten siirtohäviöiden ansiosta asennus myös palvelinrakennuksen ulkopuolelle voi helposti tulla kyseeseen.

Lue lisää

Katso lisätietoja

Loading documents
Select region / language