Koncepcja modułowego zasilacza UPS — co czyni ją tak niepowtarzalną?

Nowoczesne modułowe rozwiązania UPS o architekturze równoległej pozwalają organizacjom w łatwy i ekonomiczny sposób zwiększać moc posiadanych zasilaczy UPS, poprawiać dostępność i odnosić długotrwałe korzyści z użytkowania skalowalnych zasilaczy UPS, które rosną stopniowo w miarę wzrostu organizacji.

Wynikiem tego jest większa sprawność, niższy koszt utrzymania i lepsza obsługa klienta dzięki wysokiej dostępności. Optymalne rozwiązanie UPS o architekturze równoległej uzyskuje się tylko przy użyciu systemów, które oferują prawdziwie skalowalną architekturę modułową z możliwością wymiany modułów podczas pracy systemu. Do takich systemów należą nasze zasilacze UPS DPA.

Tradycyjne systemy równoległe mają swoje ograniczenia i nie zapewniają takiego samego poziomu elastyczności. W połączeniu z oszczędnościami w zużyciu energii wysoka dostępność i obsługowość sprawiają, że wyższy koszt inwestycji w modułowy system UPS bardzo szybko się zwraca.

Technologia DPA (zdecentralizowana architektura równoległa) zapewnia niezrównaną dostępność, obsługowość, skalowalność, elastyczność i niski pobór energii zasilacza UPS. Ponadto modułowe podejście typu DPA pozwala uzyskać bardzo atrakcyjny całkowity koszt utrzymania. Nie istnieje lepsza architektura UPS dla użytkowników, których kluczowe odbiorniki energii elektrycznej stanowią cenne zasoby biznesowe, które muszą być stale zasilane za wszelką cenę.

Dlaczego modułowy zasilacz UPS zwiększa dostępność i obniża całkowite koszty utrzymania

Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja zasilaczy UPS firmy ABB jest oparta na koncepcji rzeczywistej modułowości.

Każdy moduł UPS ma własny sprzęt i oprogramowanie wymagane do samodzielnej pracy: prostownik, falownik, przekształtnik prądu z akumulatora, statyczny przełącznik obejściowy, zabezpieczenie przed prądem wstecznym, logiczny układ sterujący oraz tablicę synoptyczną do monitorowania i sterowania. Rozproszenie najważniejszych podzespołów na poszczególne jednostki pozwala wyeliminować pojedyncze punkty awarii.

Kluczowe zastosowania najlepiej obsługuje modułowa technologia UPS w konfiguracji n+1.

Nasza oferta produktów modułowych

Select region / language