Transport

Transportrelaterte bygninger er aktive hele døgnet.

Overvåkning og kostnadsreduksjon


Som en tilleggsfunksjon kan bus-systemet overvåke de bredt forgrenede elektriske anleggene og automatiserer standardprosesser som å registrere energiforbruk og fakturering av butikker på flyplassen.

Vi tilbyr

Andre bygningstyper

Industri

Kundeeksempler og referanser

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language