Helsetjeneste

Det er en utfordring å spare energi i store sykehus.

Kombinasjon av fleksibilitet og sikkerhet


ABBs løsninger for smarte bygg gir den nødvendige fleksibiliteten for å styre energiforbruket.
Andre anvendelser, inkludert overvåkning av rom og sengeposter, kan legges til systemet.
For å opprettholde en kontinuerlig strøm tilbyr ABB en helt integrert pakke som består av transformatorer i tillegg til lavspennings- og mellomspenningsutstyr ved hjelp av en sentralenhet.

Vi tilbyr

Andre bygningstyper

Industri

Kundeeksempler og referanser

Select region / language