Trygghet på eiendommen

Alt under kontroll, uansett hvor du ønsker

Å gjøre et bygg smartere betyr mer enn bare å fjernstyre romtemperaturen eller å styre belysningen automatisk.

Nødbelysning

Bli med ett steg foran når det gjelder sikkerhet.Enten du planlegger, installerer, administrerer eller oppgraderer nødbelysningen tilbyr våre produkter, systemer og tjenester alltid smarte, framtidsrettede og svært brukervennlige løsninger.Enten det er kontorbygg, hoteller, skoler, sykehus eller stadioner, fabrikker eller togstasjoner – Vil vår nødbelysning gi beskyttelse døgnet rundt, til deg, dine besøkende og ansatte.

>> Til våre smarte løsninger

Overspenningsvern

Lynnedslag eller nettverksbrudd kan føre til store skader på TV, video og hi-fi-systemer. ABB beskytter dine elektroniske enheter effektivt mot overspenning. De fleste skader skyldes uforutsette spenningsvariasjoner i strømnettet, og i telefon-, TV- og radiokabler eller bussledninger. Derfor må pålitelig beskyttelse mot overspenning og variasjoner inkludere alle mulige muligheter. Det beskytter ikke bare mot materielle skader og tap av data, men også mot potensielle branner og personskader. ABB overspenningsvern med QuickSafe-teknologi registrerer økninger i temperaturen svært raskt, og beskytter de elektroniske systemene hvis temperaturen når verdier der den kan gjøre skade. Ved hjelp av et integrert reservesystem gir overspenningsvernet tilstrekkelig beskyttelse selv ved slutten av levetiden.

>> Løsninger med PRO-M design

>> Løsninger for UL og EIC marked

Jording og lynvern

ABB’s løsninger for jording og lynvern er laget for industri, næringsliv og anlegg og oppfyller standardene IEC/EN, NFC, UL og NFPA. Med forsknings- & designsentre i Frankrike, Storbritannia og USA sørger vi for at våre produkter og tjenester oppfyller kundens krav for å beskytte liv, eiendom og elektriske anlegg mot lynnedslag og jordfeilstrømmer. Du drar fordel av våre løsninger for jording og lynvern pga. økt trygghet med forskriftsmessige produkter, pålitelige komponenter av høy kvalitet, lave installasjonskostnader pga. intelligent design samt service, støtte og teknisk rådgivning.

>> Jording og lynvern

>> Jordbeskyttelse


Beskyttelse mot strøm- og lysbuefeil

Når vi er små, lærer vi å være forsiktige ved bruk av elektriske apparater, f.eks. skal vi ikke blande elektrisitet og vann. Feilaktig bruk og håndtering av elektriske apparater kan føre til materielle og personskader, så det er mye å ta hensyn til for å trygge bygningen og menneskene i den. Kortslutning og overbelastning kan påvirke de elektriske kretsene slik at det elektriske anlegget blir skadet.

Med miniatyreffektbrytere (MCB) kan du beskytte anlegget mot disse truslene, og garantere pålitelig og trygg drift. Jordfeilbrytere (RCD) sørger for at mennesker blir beskyttet mot livsfarlig indirekte kontakt med elektrisitet. Hvert år starter det mange branner grunnet feil på elektriske anlegg, og disse oppstår ofte som følge av farlige lysbuefeil. Lysbuedeteksjonsenheter (AFDD) oppdager disse lysbuefeilene og kobler fra kretsen tidlig og gir pålitelig beskyttelse for mennesker og verdifullt utstyr i alle bygningstyper.

>> Til våre løsninger

Les mer

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language