Energistyring

Den beste løsningen er å holde øye med alle faktorene

Det ørste trinnet for å kunne styre energien i bygget dit innebærer å forstå nøyaktig hvor mye energi du bruker, og hvor du bruker det.

Energi- og utstyrsstyring

ABBs portefølje kan skaleres for å passe både små og mellomstore foretak, slik at elektroinstallatører, bygningseiere samt utstyrs- og energiledere kan samle inn og visualisere dataene, både lokalt og eksternt.
Dette betyr best mulig energiforbruk og -fordeling, kontinuerlig drift og forenklet vedlikehold.Fordelene ved å ha tilgang på data kan føre til innsparinger på opptil 30 %.

>> Til våre smarte løsninger

ABB AbilityTM Sikker og intelligent energiforsyning


ABB Ability™ er en innovativ nettskyplattform designet for å overvåke, optimalisere og kontrollere det elektriske anlegget i alle slags bygninger og industrianlegg. Det bidrar til å forenkle anleggsstyringen og redusere energi- og vedlikeholdsutgiftene, og muliggjør 30 % lavere driftskostnader.

»Til våre smarte løsninger

Energilagring


TRIO-TM er den smarte løsningen for alle næringsbygg.
Solcelleinstallatøren kommer til å sette pris på de avanserte funksjonene med sikte på å spare inn tid og kostnader: Berørings- og trådløs igangsetting, integrert nettbrukergrensesnitt, to Ethernet-innebygde multi-kommunikasjonsgrensesnitt, fjernovervåkning og firmware-oppdatering.

»Til våre smarte løsninger

Energimåling

Styring av strømforsyningen blir prioritert. Uten å måle bruken er det vanskelig å drive effektivt. Å måle en elektrisk installasjon kan spare tid og penger. Å legge til strømmålere for undermåling og et kretsovervåkningssystem for overvåkning av avgreininger gjør det mulig å overvåke energiforbruket, fra energien som kommer inn, hele veien ned til siste avgreining.

»Til våre smarte løsninger


Elastisk kritisk infrastruktur

Hvis du står overfor brukstilfeller med foretakskritiske applikasjoner som f.eks. i datasentre, prosessindustri eller sykehus, er det et godt valg å integrere avbruddsfri strømforsyning (UPS) og tavleteknologi i et enkelt og kompakt system. Integrering av MNS-Up med «ABB AbilityTM Mission Critical Power Control System» er en tilkoblet løsninger for å sikre pålitelighet til kritiske strømapplikasjoner.

 »Til våre smarte løsniger

 

Les mer

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss
Select region / language