Edytor receptur systemu 800xA

Poprawa jakości produktu i zmniejszone przetwarzanie dzieki dynamicznym parametrom w recepturach sterujących.

Lepsze możliwości operacyjne i kontrolne

Procedura receptury głównej oraz wszystkie zagnieżdżone procedury sa konfigurowane graficzniw w 800xA Batch Management, jako diagram Procedure Function Chart (PFC) bazujący na standardzie ISA88. Poniższe informacje mogą być określone dla poszczególnych receptur:

  • Procedura
  • Formuła
  • Wymagany sprzęt
  • Nagłówek i inne informacje

Lepsze możliwości operacyjne i kontrolne są gwarantowane przez konfiguracje przejść warunkowych, rozgałęcień logicznych, rozgałezień równoległych, struktur pętli i dynamicznym etykitom bloków.

Bloki składowe procedur mogą być łatwo tworzone, zarządzane i wykorzystywane ponownie. Procedury jednostki i działania mogą być stosowane w wielu procedurach wyższego poziomu. Kiedy jedenz z tych bloków procedur niższego poziomu jest zmieniany, wszystkie procedury wykorzystujące ten blok są uaktualniane automatycznie.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lepsza elastyczność pracy dzięki obliczeniom w czasie rzeczywistym

Informacje o formule zawierają parametry wejściowe, parametry procesu oraz parametry wyjściowe. 800xA Batch Management wspiera specyfikację tych informacji na dowolnym poziomie procedury. Możliwe jest dynamiczne obliczanie parametrów receptury w czasie rzeczywistym, nawet podczas produkcji partii, co zapewnia ogromną elastyczność.

Alokacja sprzętu daje odpowiednią sprawność dla zwiększonej produkcji

Wymagania sprzętowe są określone w ramach procedury z wykorzystaniem bloków BMA (Batch Manager Action) alokacji urządzeń. Receptury partii mogą być skonfigurowane tak, aby zarezerwować sprzęt do późniejszego przetwarzania, zajmować go do natychmiastowego przetwarzania wsadowego lub dynamicznie dobierać sprzęt spośród dostępnego w oparciu o konfigurowalne kryteria wyboru i atrybuty.

800xA Batch Management wspiera równoczesną realizację wielu receptur sterujących równolegle. 

Proste monitorowanie realizacji produkcji wsadowej

Graficzna reprezentacja procedury receptury jest dostępna jako prekonfigurowany obraz operatorski. Obecny stan każdego kroku procedury jest reprezentowany przez unikalną kombinację kolorów i symboli.

System 800xA zapewnia również proste do wdrożenia obiekty konfiguracji graficznej, które dostarczają szczegółowych informacji o produkcji wsadowej na obrazach procesowych i umożliwiają łatwą nawigację do PFC lub wyświetlacza stanu partii.

System 800xA zapewnia wyjątkową elastyczność edycji receptury podczas produkcji partii. Uprawnieni użytkownicy mogą zmienić kolejność procedury i przypisany sprzęt przypisania jak również parametry receptury bez zatrzymywania wykonywania którejkolwiek receptury sterującej. Wszystkie zmiany wprowadzone do receptury sterującej są automatycznie zapisywane w rejestrze produkcji partii.
Loading documents
Select region / language