Operowanie produkcją wsadową w systemie 800xA

Poprawa rentowności produkcji dzięki elastycznym operacjom wsadowym

800xA Batch Management zapewnia narzędzia umożliwiające użytkownikowi wprowadzenie niezbędnych zmiany i kontynuowanie przetwarzania partii poprzez procedurę receptury kontrolnej. Operator lub administrator może łatwo zmienić ścieżkę partii, tak by przechodziła przez inną dopuszczalną jednostkę jeśli pierwotnie wybrana jednostka jest niedostępna lub niesprawna. 

Rozbudowane możliwości edycji w czasie przetwarzania.

Użytkownicy z odpowiednim poziomem uprawnień mogą wykonać edycję na dowolnej, aktualnie wykonywanej procedurze receptury. Funkcja edycji w czasie przetwarzania umożliwia modyfikację każdej kolejnej operacji lub fazy w aktualnie wykonywanej recepturze kontrolnej bez zatrzymywania przetwarzania. Oczywiście, wszystkie zmiany inicjowane przez użytkownika są ujęte w logach działań i zapisie partii produkcyjnej systemu 800xA.

800xA Batch Management wspiera konfiguracje sprzętu w postaci sieci, wielu ścieżek i jednej ścieżki.


Konfiguracja wszystkich jednostek, współdzielonych modułów wyposażenia oraz modułów wyłącznego przeznaczenia jest zintegrowana we wspólnym modelu obiektowym systemu 800xA. To sprawia, że dodanie lub "klonowanie" nowej jednostki procesowej jest tak proste, jak kopiowanie i wklejanie. 

Na obrazie przeglądowym urządzenia dostepne są, oprócz bloków procedur alokacji sprzętu Batch Manager Actions (BMA), wszystkie inne funkcje zarządzania zasobami . 

Okno informacji o sprzęcie jest dostępne z obrazu przeglądowego urządzenia. To okno dialogowe można zostać wywołane dla każdej jednostki sprzętowej procesu wsadowego znajdującej się na przeglądzie sprzętu. Okno informacji o sprzęcie prezentuje aktualny stan i zapewnia użytkownikowi możliwość ręcznego przydzielenia urządzenia lub usunięcia go z uzycia. Z poziomu tego okna dostępny jest również przegląd specyficznych atrybutów urządzenia.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Funkcje zarządzania zasobami

Loading documents
Select region / language