800xA Enterprise connectivity

Jednym z głównych wyzwań dla przedsiębiorstw produkcyjnych jest zwiększenie prędkości, z którą wymieniane są informacje pomiędzy produkcją a biznesem, dzięki czemu klienci mogliby osiągnąć elastyczność i jakość dostaw, których potrzebują, aby pozostać konkurencyjnym.

Enterprise Connectivity (ECS) Production Planning Connector zamyka lukę pomiędzy systemem ERP a systemem sterowania zakładu produkcyjnego. Zapewnia on połączenie między systemem 800xA i SAP PP-PI (Production Planning for Process Industries). ECS Production Planning Connector integruje również moduł PP-PI SAP R/3 poprzez interfejs PI-PCS (Process Industry - Process Control System) i umożliwia uzależnienie ruch danych w oparciu o wykonanie i treść komunikatów PP-PI, zapewniając komunikację dwukierunkową.
 
Dane z systemu SAP dotyczące planu realizacji zamówień i receptury kontrolne SAP są przekazywane do modułu 800xA Batch Management. W trakcie i/lub po produkcji powiązane dane produkcyjne są zwracane z 800xA do SAP.
 
Niektóre korzyści płynące z użytania ECS Production Planning Connector:

  • Dane produkcyjne są udostępniane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, dostarczając aktualnego statusu zlecenia produkcyjnego. To umożliwia dokładniejsze planowanie produkcji i zobowiązań klientów.
  • The Production planning connector może zapewnić komunikację między produkcją a przedsiębiorstwem w pełni zgodną z ISA-95.
  • Planista SAP ma zawsze aktualne informacje dotyczące stanu hali produkcyjnej, zużycie materiałów i wytworzonych produktów.
  • Zamówienia klientów są realizowane szybciej, jako że czas od momentu otrzymania zamówienia do rozpoczęcia produkcji jest skrócony.
  • Automatyczne przesyłanie zlecenia produkcyjnego do systemu sterowania zakładem eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem zleceń.

 Mapowanie danych jest uproszczone dzięki intuicyjnym zadaniom "wskaż i kliknij". 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language