Campbell's Australia snižuje náklady na energie se SynRM

ÚSPORY ENERGIE V PRŮMYSLU | Melbourne, Austrálie 2021-01-19

Díky synchronnímu reluktančnímu motoru ABB (SynRM) – balíčku elektromotoru s frekvenčním měničem došlo ke značnému poklesu nákladů na energii – a to téměř o 15 000 AUD (253 000Kč) ročně. Bylo rovněž dosaženo snížení emisí CO2 o přibližně 131 tun* ročně, což značně přispěje k dosažení ambiciózního cíle udržitelnosti společnosti Campbell’s Australia.

Výzva

Závod společnosti Campbell’s Australia v Sheppartonu ve Victorii vyrábí pro australské domácnosti již téměř 60 let velmi oblíbenou řadu polévek, bujónů a dalších jídel. Společnost známá výrobou vysoce kvalitních produktů a svým neochvějným závazkem k podpoře lokálního podnikání se také zaměřuje na udržitelnost - slovy i skutky. Závod společnosti Campbell v Sheppartonu si stanovil ambiciózní cíl udržitelnosti snížit do roku 2025 spotřebu energie o 20 %.

V důsledku programu na snížení spotřeby energie, který byl realizován v závodě Shepparton, instalovala společnost Campbell's Australia motor společnosti ABB  typu SynRM spolu s frekvenčním měničem. Z opakovaných diskusí jasně vyplynulo, že technologie SynRM by mohla přispět k dosažení ambiciózního cíle udržitelnosti.

Řešení

Tým A1 Electric Motors (partner společnosti ABB) poskytl ukázku na místě, která zdůraznila 14% snížení spotřeby energie. „Abych byl upřímný, když jsem poprvé slyšel tato čísla, byl jsem spíše skeptický a nebyl jsem přesvědčen, že technologie SynRM by mohla splnit očekávání,“ uvedl Mark Hyland, environmentální manažer a manažer společnosti Campbell’s Australia.

Ve fázi poradenství společnost A1 Electric Motors pomohla s analýzou nákladů a přínosů, která podrobně popisuje úspory dosažené v oblasti řízení projektů a kapitálových výdajů a která rovněž zahrnovala očekávané údaje o návratnosti v důsledku instalace technologie ABB SynRM.

Po posouzení chladicího zařízení bylo rozhodnuto nainstalovat synchronní reluktanční motor, aby bylo možné ověřit odhadované úspory energie. Počáteční projekt se skládal z motoru s účinností IE3 a s výkonem 72 kW, včetně mechanické a elektrické instalace.

„Závod společnosti Campbell v Sheppartonu provozuje své chladicí zařízení nepřetržitě, což znamená, že technologie SynRM má největší příležitost dosáhnout výrazného snížení spotřeby energie, což vede k pozoruhodným úsporám nákladů,“ uvedl Chris Cheong, ředitel, A1 Electric Motors.

 

Výsledky

„Čísla jasně ukazují snížení nákladů na energii o 14 % oproti mnou očekávaným úsporám ve výši okolo 6-7 %.“

Během 12 měsíců byly prováděny pravidelné vibrační analýzy a výsledky byly pečlivě sledovány.  „Čísla jasně ukazují snížení nákladů na energii o 14 % oproti mnou očekávaným úsporám ve výši okolo 6-7 %,“ uvedl Mark. Celková roční úspora nákladů na energii dosáhla téměř 15 000 AUD (253 000 Kč) a emise CO2 poklesly o přibližně 131 tun ročně.

Pokles spotřeby energie nebyl jediným přínosem. Došlo také ke značnému snížení hluku, nižší provozní teplotě, plynulejšímu provozu a nižším vibracím. „Úspory a výkony byly patrné hned, což umožnilo, aby během uvádění do provozu došlo k poklesu proudů přetížení ze 125 na 110 A,“ uvádí značka.

Díky tomuto úspěchu, závod Campbell v Sheppartonu zmodernizoval druhý chladicí kompresor s motorem SynRM o výkonu 55 kW a frekvenčním měničem s ACS580. Následně došlo k modernizaci dvou dalších chladicích kompresorů, opět s technologií motorů ABB SynRM, která dosáhla celkového počtu 4.

Mark Hyland ze společnosti Campbell's Australia kontroluje chladicí kompresor, který je poháněn motorem ABB

Podle Marka šlo o jednoduché rozhodnutí „Po úspěchu úvodního projektu jsme se ihned rozhodli přidat další zařízení SynRM, a to vzhledem k rostoucím cenám energií, zvýšení schopnosti splnit náš cíl pro udržitelnost a také skutečnosti, že se nyní můžeme spolehnout na kritickou část infrastruktury.“

Partnerství A1 Electric Motors (Certifikovaný partner ABB) a Campbell vedlo k tomu, že místní odborníci zavedli prvotřídní řešení s pozoruhodnými výsledky.

„Jako společnosti směřujeme po stejné cestě a sdílíme vášeň pro technologie a výhody, které můžeme poskytnout,“ uvedl Mark. „Jsem naprosto přesvědčen, že balíček ABB SynRM je další fází v oblasti technologie pohonů.“

 

Poznámka: Technická specifikace IEC TS 60034-32-2(2016) specifikuje třídy účinnosti motorů s proměnnými otáčkami. To vede k tomu, že mnoho motorů ABB SynRM je klasifikováno s účinností IE5. V praxi má motor IE5 o 20 % nižší ztráty v porovnání s motorem třídy IE4 a až o 50 % nižší ztráty v porovnání s IE2.

* Na základě Faktorů emisí při výrobě elektřiny pro Victorii ve výši 1,16 kg CO2e/kWh. (Zdroj: Faktor národních účtů skleníkových plynů – červenec 2018)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický lídr a průkopník s rozsáhlou nabídkou výrobků, služeb a řešení pro digitální průmysl. V návaznosti na více než 130letou tradici inovací dnes společnost ABB stojí v čele digitalizace průmyslu, podporována čtyřmi obchodními jednotkami s vedoucím postavením na trhu a výraznou orientací na zákazníka (Elektrotechnické výrobky, Průmyslová automatizace, Pohony, Robotika a Automatizace) a společnou digitální platformou ABB Ability™. Stávající obchodní jednotka Energetika se v roce 2020 spojí se společností Hitachi. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 147 000 zaměstnanců. www.abb.com

Campbell’s Australia

Fakta

Zákazník  Campbell’s Australia
Země Shepparton, Victoria, Australia 
Industry Potravinářství
Požadavek zákazníka Snížení nákladů na elektrickou energii v provozu
Produkty Synchronní reluktanční motor IE3 72kW + frekvenční měnič ABB
Keys to success  Energetická účinnost, místní servis a technická podpora, snadná instalace

Zjistit více

Související

Select region / language