Značné úspory energie a prodloužená životnost dopravníkových pásů na Vigier Cementu

Švýcarská společnost Vigier Cement Ltd používá systém dvou dopravníků k přepravě vápence ze svého nového ložiska vzdáleného přibližně 2 642 metrů od drtiče. Vigier Cement chtěl šetřit energii a využít co nejmenšího množství dopravníků a přenosových stanic. Kromě toho společnost Vigier také potřebovala hladké zastavení a spuštění dopravníkových pásů.

Systém dvou dopravníků zahrnuje trubkový pásový dopravník v prvních 242 m úseku dopravní cesty a žlabový pásový dopravník s vodorovnými oblouky, který přebírá náklad od prvního dopravníku a míří přes 2 400 m do cementárny.

Pohony ABB minimalizují spotřebu energie a snižují náklady na instalaci

Trubkový pásový dopravník je vybaven jednou hnací kladkou, dvěma indukčními motory 160 kW a dvěma průmyslovými frekvenčními měniči ABB. Druhý – žlabový - dopravník je vybaven jednou hnací kladkou, dvěma indukčními motory s kotvou nakrátko o výkonu 160 kW a dvěma průmyslovými měniči frekvence.

Všech pět pohonů má společnou stejnosměrnou sběrnici. Tato konstrukce zjednodušuje celkovou instalaci a šetří kabeláž, omezuje proudy linky a zjednodušuje brzdné uspořádání.

Brzdná síla generovaná sjezdovými dopravníky se přenáší do sítě pomocí rekuperační jednotky, což významně snižuje spotřebu energie celého systému.

Energie generovaná zpět do sítě za necelé dva roky dosáhla 521 200 kWh. Použití frekvenčních měničů na dopravnících také chrání pásy před roztažením, proklouznutím nebo poškozením tím, že nabízí plynulé a přesné řízení otáček a točivého momentu motoru. Hladká regulace je obzvláště důležitá při rozběhu a zastavení. V důsledku toho se prodlužuje životnost dopravníků.

Výzva

− Efektivnější využití energie
− Hladké řízení dopravníkových pásů, zejména při spouštění a zastavování dopravníků

Řešení

− Průmyslové pohony ABB se společnou stejnosměrnou sběrnicí

Výhody

− 521 200 kWh elektrické energie generované zpět do sítě za méně než dva roky
− Hladké starty a zastavení
− Žádné roztažení, proklouznutí nebo rozlomení pásu – prodloužená životnost dopravníku

Ve společnosti Vigier Cement ve Švýcarsku vygenerovala regulace proměnných otáček dvou vápencových dopravníků pomocí průmyslových pohonů ABB zpět do sítě více než 520 000 kWh elektrické energie za méně než dva roky.

Zjistit více

Související

Select region / language