Przemienniki i funkcje bezpieczeństwa

Nasze przemienniki częstotliwości niskiego napięcia mogą pracować w maszynowych i procesowych układach napędowych, w których dużą rolę odgrywa bezpieczeństwo funkcjonalne. Napędy oferują funkcję bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) zarówno występującą w standardzie jak i jako dodatkowa opcja. STO zaimplementowane w naszych napędach razem z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa zwiększa poziom bezpieczeństwa całej maszyny. ABB posiada w ofercie szeroki zakres urządzeń typu "safety", co pomaga projektantom w osiągnięciu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa układów. Nasze rozwiązania napędowe związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym są zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm i standardów, włączając Europejską Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC.

Seria Zintegrowane STO SS1-r SS1-t  SBC SLS SSE SMS SDI 3) SSM 4) POUS   SMT
Przemysłowe ACS880 SIL 3/PL e
    ●
 ●   ●    ●    ●
ACS800 SIL 2/PL d 5)
-
  ● ●
● ●
● ● 1)
● ● 2)
  -   -     -    -
Maszynowe ACS355 SIL 3/PL e
-
    ○
  ○   ○     ●    -
ACS380 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
ACS880 SIL 3/PL e      ●     ●   ●    ●   ●   ●   ●   ●     -    -
ACSM1 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
Dedykowane ACQ580 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
ACH580 SIL 3/PL e      -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○      -    -
ACH480 SIL 3/PL e      -     ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -
Standardowe ACS580 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○     -    ●
ACS480 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -
Serwo MicroFlex e190 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○     -    -
MotiFlex e180 SIL 3/PL e     -
    ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -

SS1-r = Safe Stop 1 z monitorowaniem rampy hamowania
SS1-t = Safe Stop 1 z monitorowaniem czasu hamowania
SBC = Safe Break Control
SLS = Safely-Limited Speed
SSE = Safe Stop Emergency
SMS = Safe Maximum Speed
SDI = Safe Direction
SSM = Safe Speed Monitoring
POUS = Prevention of Unexpected Start-up
SMT = Safe Motor Temperature


● Dostępna jako zintegrowana opcja w napędzie dla całego zakresu mocy.
●● Dostępna jako opcja dla napędów szafowych (+QXXX).
○ Funkcje bezpieczeństwa można zaimplementować z wykorzystaniem zewnętrznych urządzeń połączonych przez wejście STO w napędzie.
1) SSE jest zaimplementowana jako stop kategorii 1.
2) SMS jest zaimplementowana jako wariant funkcji SLS.
3) SDI i SSM są dostępne tylko z modułem FSO-21
4) Dla stref zagrożonych wybuchem (ATEX), wykorzystaj moduł zabezpieczenia temperaturowego CPTC-02 (dla ACS580) i FPTC-01 i -02 (dla ACS880)
5) Niedostępne jako zintegrowane STO. STO może zostać zaimplementowane z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu.

Możesz także stworzyć funkcje bezpieczeństwa w napędzie bez bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), poporzez użycie zewnętrznych urządzeń typu "safety", takich jak: styczniki/wyłączniki i przekaźniki bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat funkcji bezpieczeństwa znajduje się na stronie Typowe funkcje bezpieczeństwa

Loading documents
Select region / language