Funkcje z zakresu zastosowań dźwigowych dostępne w napędach zapewniają producentom urządzeń i użytkownikom gotowe rozwiązania sterujące

Bezpieczeństwo pracy i sterowanie dźwigiem można obecnie uprościć za pomocą elastycznego programowania przewidzianego w normie IEC 61131-3 i dzięki certyfikowanym funkcjom bezpieczeństwa wykorzystanym w napędach.

Producenci dźwigów oraz użytkownicy końcowi mają dziś możliwość stosowania rozmaitych schematów obsługi urządzenia w oparciu o napędy z regulacją prędkości z wbudowanymi, kompleksowymi funkcjami do zastosowań dźwigowych. Udany wybór schematu obsługi gwarantuje znaczne korzyści w obszarze bezpieczeństwa i kontroli.

Bezpieczeństwo i wydajność

Bez wątpienia, bezpieczeństwo i wydajność to dwa najważniejsze wymagania stawiane przed każdym dźwigiem przemysłowym, zarówno suwnicą montowaną wewnątrz hali jak i dźwigiem budowlanym (żurawiem) operującym na odkrytym terenie. W każdych okolicznościach, sprzęt taki musi działać dokładnie i bezpiecznie, bez ryzyka rozkołysania lub upuszczenia ładunku.

W przeszłości producenci OEM korzystali z dedykowanego programowania sterowania dźwigu za pomocą sterownika PLC. Jednakże takie podejście oznacza, że muszą oni wykonywać wszystko samodzielnie, co wymaga sporych zasobów o określonych umiejętnościach i ciągłości w długim okresie czasu i często bywa bardzo kosztowne.

Nowa ujednolicona platforma oferuje dużą elastyczność

Nowoczesna alternatywa dla takiego podejścia to użycie gotowych ustawień dla zastosowań dźwigowych, które zapewniają niezbędne sterowanie dźwigiem za pomocą napędów o zmiennej prędkości. Niedawno ABB opracowała unikalną platformę, która udostępnia liczne scenariusze sterowania dźwigiem z wykorzystaniem funkcji i właściwości użytych napędów. Alternatywy te obejmują:

  1. Zastosowania oparte o funkcje napędów dostępne poprzez
    •  Oprogramowanie gotowe opracowane przez ABB i zainstalowane wewnątrz dysków lub;
    •  Rozwiązania własne użytkownika bazujące na programowaniu zgodnym z normą IEC61131-3 wewnątrz napędów lub;
  2. Sterowanie w oparciu o sterownik programowalny, który obsługuje reguluje pracę dźwigu i komunikuje się z napędem za pośrednictwem bramki. W tym przypadku język programowania wynika z normy IEC 61131-3, tak jak w nowych napędach przemysłowych ACS880.

Nowe rozwiązania w zakresie sterowania pracą dźwigu za pomocą napędu są nie tylko wydajne, ale także oszczędne i proste, ponieważ kluczowe funkcje i zastosowania dźwigowe realizowane są bezpośrednio w napędzie. Inteligentne funkcje kontrolne dostępne w napędzie mogą obejmować funkcjonalność master/follower, kontrolę wału elektrycznego i kołysania oraz zaawansowane sterowanie hamulcem mechanicznym.

Oprócz tego, napęd posiada certyfikowane funkcje bezpieczeństwa spełniające najnowsze wytyczne w zakresie eksploatacji maszyn. Wszystkie te zastosowania kontrolne i rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa mogą być wdrożone w wielu różnych konfiguracjach w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wyraźne korzyści dla producentów dźwigów lub użytkowników końcowych

"Nasze nowe rozwiązania oferują unikalne połączenie bezpieczeństwa, elastyczności i standaryzacji w zakresie sterowania pracą urządzeń dźwigowych”, wyjaśnia Mikael Holmberg, kierownik ds. napędów do zastosowań dźwigowych ABB. „Certyfikowane funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w napędzie to nowa i znaczna korzyść dla odbiorców. Dodatkowo, istnieje możliwość wykorzystania tego samego języka programowania IEC, bez względu na to, czy sterwanie odbywa się za pośrednictwem napędów czy sterownika PLC. Jest to kolejna ważna korzyść pozwalająca na unormowanie współpracy pomiędzy napędami i sterownikami programowalnymi".

Mikael Holmberg, Winch and Crane Market Manager w ABB Drives

Rozbudowane zintegrowane funkcje

Dodatkowa korzyść w sterowaniu dźwigiem w pomieszczeniach zamkniętych to możliwość łączenia napędów (D2D) w konfiguracji master/follower, gdzie dwa lub więcej silników obsługuje tę samą przekładnię. Bezczujnikowa kontrola kołysania to obecnie standard w napędach ACS880; dzięki niej zmniejszono ryzyko kołysania haka, szczególnie w zastosowaniach dźwigów w pomieszczeniach zamkniętych. Zarówno napędy do wózków jak i napędy obsługujące urządzenia o długim posuwie mogą być używane do kontroli kołysania na osiach x-y, zarazem kompensując kołysanie ładunku w obu tych kierunkach.

Zewnętrzne urządzenia dźwigowe korzystają także z oprogramowania wyposażonego w nowy algorytm, który zapewnia, by wysięgnik obracał się wokół teleskopu bez oscylacji. Funkcja ta zapewnia zarówno większe bezpieczeństwo jak i wydajność na placu budowy.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

Bezpieczeństwo pracy dźwigu to zagadnienie priorytetowe zarówno dla napędu ACS880, który jest dedykowany do dźwigów pracujących pod dachem, jak i napędu ACS850 przeznaczonego dla żurawi wieżowych. Obie rodziny napędów posiadają wbudowane funkcje bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), które unieruchamiają urządzenie i wprowadzają je w bezpieczny stan spoczynku w następstwie niepokojącego zachowania lub awarii. Ponadto napęd ACS880 posiada opcjonalny moduł bezpieczeństwa, który ma możliwość aktywowania innych licznych funkcji bezpieczeństwa. Praca objęta certyfikatem bezpieczeństwa dla dźwigów obsługiwana jest również zewnętrznie przez bezpieczny sterownik AC500-S.

Ważną korzyścią dla producentów OEM jest to, że certyfikowane fukcje bezpieczeństwa wymagające zgodności z krajowymi i regionalnymi przepisami odnośnie eksploatacji maszyn, takimi jak norma IEC 60204-32, znajdują się bezpośrednio w napędzie. Oznacza to liczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wymagającymi instalacji dodatkowych przewodów zewnętrznych.

Klient ma zawsze wybór

Wszystkie omawiane funkcje, opcje i inne rozwiązania oznaczają, że klienci OEM uzyskują szeroki wachlarz możliwości w zakresie wyboru najlepszego scenariusza dopasowanego do własnych zastosowań i posiadanego sprzętu.

„Zawsze staramy się zaoferować naszym klientom wiele opcji, bez narzucania im konkretnych rozwiązań”, dodaje Mikael. "Na przykład, jak wspomniano powyżej, mogą oni wybrać sterowanie napędem za pomocą naszego oprogramowania, samodzielnie wykonać programowanie z użyciem własnej aplikacji albo skorzystać z zewnętrznego sterownika programowalnego. Rozwiązania ABB są pod tym względem dość elastyczne, choć są one wszystkie oparte na standardowych konfiguracjach ABB i oprogramowania do programowania zgodnego z normą IEC 61131-3, co pozwala na łatwe uzyskanie wysokiego stopnia kompatybilności."

Zdalny nadzór nad pracą dźwigu - model zuskujący obecnie na popularności - pozwala na łączenie napędów oraz sterowników programowalnych w celu zapewnienia ewentualnego zdalnego wsparcia i diagnostyki. Do tego celu można wykorzystać moduły oparte o sieć Ethernet. Ponadto napędy ACS880 zawierają jednostkę pamięci, którą można szybko wymienić lub poddać aktualizacji bez konieczności korzystania z komputera typu PC.

Inne korzyści oferty ABB dla producentów dźwigów to globalna sieć serwisowa gwarantująca szybki czas reakcji. Klienci mają również gwarancję ciągłości poprzez dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i funkcjonalności wprowadzanych na rynek nowych urządzeń. Bardzo szeroki asortyment produktów ABB oznacza także dostępność napędów AC i DC oraz silników, które mogą być wykorzystane w ramach systemów dźwigowych.

Te najnowsze rozwiązania technologiczne oznaczają dla producentów OEM nowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa, elastyczności i wydajności.

Jednostka pamięci pozwala na szybkie uruchomienie poprzez wczytanie nowych parametrów napędu bez potrzeby korzystania z komputera.

Powiązane strony

Select region / language