Priemyselný menič ACS6080

Menič s vysokým výkonom aj v kritických aplikáciách

Priemyselné prevádzky, ako napríklad v ťažobnom, kovospracujúcom či námornom odvetví, často bežia pri náročných podmienkach a vyžadujú motory s vysokými výkonmi, aby mohol závod fungovať efektívnejšie a vyrábať kvalitnejšie, a tým zvyšovať svoje zisky. Nový menič ACS6080 spĺňa tieto požiadavky: zachovali sme rovnako vysoko spoľahlivý hardvér jeho predchodcu ACS6000 a zároveň sme ho vybavili prelomovou technológiou riadenia MP3C.

Plne kompatibilný VN menič ACS6080 s výkonom od 5 MW po 36 MW je vhodný do priemyselných prevádzok aj pre mnohé špecifické aplikácie. Rovnako ako jeho predchodca aj ACS6080 je založený na modulárnom dizajne, vďaka čomu môže byť nakonfigurovaný do aplikácie s jedným aj viacerými motormi, prípadne splní aj individuálne požiadavky šité na mieru. Veľmi vysoká úroveň bezpečnosti pre ľudí aj okolité zariadenia je docielená pomocou konštrukcie odolnej voči oblúku a certifikovaným bezpečnostným funkciám. 

Dôležité údaje

  • Vyššia produktivita vďaka novej technológii riadenia motora MP3C
  • Flexibilný modulárny dizajn aj pre riešenia na mieru, jednoduchú a hladkú integráciu a pre použitie v jedno- aj viacmotorových aplikáciách
  • Najvyššia možná úroveň bezpečnosti personálu
  • Plne kompatibilný
  • Vysoká spoľahlivosť vďaka overenému dizajnu a nízkemu počtu súčiastok
  • Služby ABB AbilityTM a možnosť prepojenia meniča na cloud
  • Konštantný účinník siete v celom rozsahu otáčok
  • Funkcie špecifické pre priemysel
  • Rozsah výkonu od 5.0 do 36.0 MW

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Priemyselné odvetvia a aplikácie

Loading documents
Select region / language