Vyberte si svoju nabíjaciu stanicu

 
smarter_infrastructure_1183x350_wallbox
 
Rozbaľte si našu ponuku nižšie a vyberte si parametre, ktoré vám vyhovujú. Zvoľte ‘All’, pokiaľ nechcete mať aktívne filtre a chcete vidieť celú ponuku.

Umiestnenie

Čas parkovania


Produkt Riešenie Čas parkovania Solution 1 Parking Time 1 Inštalácia Náklady
Terra AC WallboxTerra AC Wallbox Firma/Office priestory pre zamestnancovoffice-employees 8 hodín
 
Company/Office for employees 8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox Firma/Office priestory pre zamestnancovoffice-employees < 2 hodiny
 
Company/Office for employees Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox Firma/Priestory pre návštevníkov, zákazníkov < 2 hodiny
 
Company/Office for visitors  Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox Komerčný vozový parkcommercial-fleet 8 hodín
 
Commercial fleet 8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra 54Terra 54 Komerčný vozový parkcommercial-fleet < 1 hodina
 
Commercial fleet  Less than 1 hour  icon advanced jpgzložitejšia

$
$
$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox Komerčný vozový parkcommercial-fleet < 2 hodiny
 
Commercial fleet  Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox HotelHotel 8 hodín
 
Hotel  8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox HotelHotel < 2 hodiny
 
Hotel  Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra 54Terra 54
HotelHotel 1 hodina
 
Hotel  Less than 1 hour  icon advanced jpgzložitejšia

$
$
$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox Maloobchodné sieteRetail 8 hodín
 
Retail 8 hours icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox Maloobchodné sieteRetail < 2 hodín
 
Retail  Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra 54Terra 54 Maloobchodné sieteRetail < 1 hodina
 
Retail  Less than 1 hour   icon advanced jpgzložitejšia

$
$
$

Terra DC WallboxTerra DC Wallbox Verejná garážPublic garage < 2 hodiny
 
Public garage  Less than 2 hours  icon moderate jpgstredne náročná

$
$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox Verejná garážPublic garage 8 hodín
 
Public garage  8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox  Obytný dom pre jednu rodinusingle-familiy-home 8 hodín
 
Single-family home  8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Terra AC WallboxTerra AC Wallbox Obytný dom pre viac rodínmulti-familiy-home 8 hodín
 
Multi-family home  8 hours  icon simple jpgjednoduchá 

$

Select region / language

Obľúbené odkazy