Digitala verktyg för Terra AC laddbox

Använd, hantera och driftsätt Terra AC laddbox enklare än någonsin.

ChargerSync™ ger dig möjlighet att auktorisera och starta/stoppa laddningssessioner med ditt fordon. Med full statistik kan du transparent visa energiförbrukning medan du laddar men även spåra tidigare användning av Terra AC laddbox, även för olika användare med hjälp av RFID-kort. ChargerSync™ finns tillgängligt både som en smartphoneapp och som en webbportal som kan användas i en webbläsare.

TerraConfig, som också finns tillgängligt både på webben och på en smartphone, är det digitala verktyget för att utföra en snabb och säker driftsättning av AC-laddaren utan att öppna laddboxen. Tack vare webbplattformen kan du förbereda för driftsättning effektivt, och installatören kan snabbt slutföra arbetet på platsen med appen. Smartphoneappen ansluter snabbt och enkelt till Terra AC via Bluetooth.

För betalning med till exempel kort eller Swish finns en mängd tredjepartslösningar för Terra AC.

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Lär känna de digitala verktygen för Terra AC laddbox

Översikt

selector selector selector  betalningslosning_liten

Ägaren av
Terra AC laddbox
ärden primära
användaren

Till exempel
enfamiljshus

Ägaren av
Terra AC laddbox
är inte den
primära användaren

Till exempel flerbostadshus

Terra AC laddbox
används med
backends från
tredje part

Till exempel på
offentlig plats

Betalning ska
ske med t ex
betalkort eller
Swish 
        Betalningslösningar Terra AC

Förberedelse av installationsföretag eller operatör

• Inställning av OCCP-serverprofil

• TerraConfig-appkonton för driftsättning på plats

 

Driftsättning av professionella användare

• Maximala effektinställningar
• Free vending-läge
• Nätverksanslutning
• Lasthantering lokalt och i molnet
• Uppdatering av firmware
• OCCP-konfiguration

 

Drift och användning

• Auktorisera, starta och stoppa laddningssessioner
• Statistik över användning och kostnader
• Manuell dynamisk lasthantering
• Konfiguration av RFID och laddningsscheman
• Nätverksanslutning och uppdateringar

 

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language