Úplný kryt pro předem určená zařízení PD (pokyny BB) dle ČSN EN 60670-24

Úplný kryt je určen pro domácí a podobné elektrické instalace v místech rozptylujících výkon, kam mají přístup i nekvalifikované osoby. Montáž úplného krytu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jeho montáž musí být zakončena revizní zprávou. 

Charakteristiky
• pro Un < 400 V a In < 125 A resp. In < 63 A dle parametrů použitého úplného krytu

Přístroje ABB schválené pro integraci v rámci úplného krytu PD
• modulární jističe S200 a S200M
• modulární chrániče RCD FH200, F200
• modulární chrániče nadproudovou ochranou RCBO DS201, DS301C, DS202, DS204
• vypínače a odpínače SD200, SHD200, E200
• svodiče přepětí OVR
• impulzní a instalační relé E290 a E297
• příslušenství – přípojnice a ochranné krytky PS, pomocné kontakty S2C-H, vypínací a podpěťové cívky S2C-UA/A
• ostatní modulární přístroje – pojistkové odpínače E90, časové spínače AT, D1-2, podpěťová relé E236, instalační stykače ESB, domovní zvonky SM a spínané napájecí zdroje CP-D, zvonkové transformátory TS a TM, schodišťové spínače E232, časová relé CT-MFD, soumrakové stmívače TL1, modulární zásuvky M1174
• inteligentní elektroinstalace ABB-free@home®
• domovní automatizace ABB i-bus® KNX
• obloukové ochrany AFDD

Návod a doporučení výrobce
• živé a aktivní části musí zůstat nepřístupné
• stupeň ochrany IP, pevnost IK, jmenovitý proud In, počet svorek N, počet svorek PE a rozměry úplného krytu dle katalogových informací
• vnitřní zapojení musí být takové, aby minimální povrchové cesty mezi živými částmi a kovovými přístupnými nebo nepřístupnými částmi nebyly menší než 3 mm
• průřezy vodičů musí odpovídat elektroinstalačním předpisům a normám

Oblast použití: domácnosti, rodinné domy, malé hotely, kanceláře, školy apod.

Všeobecné informace - úplný kryt:
EN 60670-24
• nevznikne nový výrobek
• posuzován jako součást elektroinstalace
• podléhá revizi jako elektroinstalace
• vybavení jen jasně danými přístroji výrobcem krytu
• údaje obsahující úplný kryt formou např. samolepky (nutné pouze pro rozvodnice Mistral):

samolepka úplný kryt

Výrobky certifikované k použití úplného krytu

Více informací

Kontaktujte nás

Select region / language