Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Úplný kryt pro předem určená zařízení PD (pokyny BB) dle ČSN EN 60670-24

Úplný kryt je určen pro domácí a podobné elektrické instalace v místech rozptylujících výkon, kam mají přístup i nekvalifikované osoby. Montáž úplného krytu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., jeho montáž musí být zakončena revizní zprávou. 

Charakteristiky
• pro Un < 400 V a In < 125 A resp. In < 63 A dle parametrů použitého úplného krytu

Přístroje ABB schválené pro integraci v rámci úplného krytu PD
• modulární jističe SZ200, S200 a S200M
• modulární chrániče RCD FH200, F200
• modulární chrániče nadproudovou ochranou RCBO DS201, DS202, DS204
• vypínače a odpínače SD200, SHD200, E200
• svodiče přepětí OVR
• impulzní a instalační relé E290 a E297
• příslušenství – přípojnice a ochranné krytky PS, pomocné kontakty S2C-H, vypínací a podpěťové cívky S2C-UA/A
• ostatní modulární přístroje – pojistkové odpínače E90, časové spínače AT, D1-2, podpěťová relé E236, instalační stykače ESB, domovní zvonky SM a spínané napájecí zdroje CP-D, zvonkové transformátory TS a TM, schodišťové spínače E232, časová relé CT-MFD, soumrakové stmívače TL1, modulární zásuvky M1174
• inteligentní elektroinstalace ABB-free@home®
• domovní automatizace ABB i-bus® KNX
• obloukové ochrany AFDD

Návod a doporučení výrobce
• živé a aktivní části musí zůstat nepřístupné
• stupeň ochrany IP, pevnost IK, jmenovitý proud In, počet svorek N, počet svorek PE a rozměry úplného krytu dle katalogových informací
• vnitřní zapojení musí být takové, aby minimální povrchové cesty mezi živými částmi a kovovými přístupnými nebo nepřístupnými částmi nebyly menší než 3 mm
• průřezy vodičů musí odpovídat elektroinstalačním předpisům a normám

Oblast použití: domácnosti, rodinné domy, malé hotely, kanceláře, školy apod.

Všeobecné informace - úplný kryt:
EN 60670-24
• nevznikne nový výrobek
• posuzován jako součást elektroinstalace
• podléhá revizi jako elektroinstalace
• vybavení jen jasně danými přístroji výrobcem krytu
• údaje obsahující úplný kryt formou např. samolepky (nutné pouze pro rozvodnice Mistral):

 

samolepka úplný kryt

Výrobky certifikované k použití úplného krytu

Více informací

Kontaktujte nás