Τι θα λέγατε για μια αναβάθμιση του Πίνακα Χαμηλής Τάσης;

Με ελάχιστες παρεμβάσεις… πιο έξυπνος, πιο ασφαλής!

 

 

Επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει στην εφαρμογή και τις ανάγκες σας

Έκδοση:Ekip UP Monitor Ekip UP Protect Ekip UP Protect+ Ekip UP Control Ekip UP Control+
Μετρήσεις xxxxx
Προστασίεςxx
x
Έλεγχος    xx

 

x Βασικές λειτουργίες

x Advanced λειτουργίες

Μετρήσεις
Προστασίες
Έλεγχος
Advanced λειτουργίες

 • Ρεύματα – Τάσεις – Ισχύς (ανά φάση & ολικά) με ακρίβεια: 1%, 0,7% & 2% αντίστοιχα
 • Μέτρηση ενεργειών, συχνότητας & συντελεστή ισχύος
 • Αναλυτής δικτύου (αλληλουχία φάσεων, πτώσεις τάσεων ή διαταραχές, αιχμές τάσεων, ασυμμετρία φάσεων & αρμονικές)
 • Καταγραφή δεδομένων (datalogger) μετρήσεων & άλλων παραμέτρων
 • Δείκτες συντήρησης (αριθμός αποζεύξεων, χρόνος λειτουργίας, κ.α.)
 • Καταγραφή συμβάντων & συναγερμών
 • Αυτοδιαγνωστικές προστασίες ορθής λειτουργίας μονάδας (συνέχεια συνδέσεων, θερμοκρασίες, αδυναμία απόζευξης διακόπτη)
 • Καταγραφή λειτουργίας ανοίγματος (απόζευξη) του διακόπτη
 • Συμβατότητα με ISO 50001

Βασικές λειτουργίες

 • 49: υπερφόρτιση
 • 50P/N: φάση/ουδέτερος στιγμιαίο βραχυκύκλωμα
 • 50G: ground instantaneous over-current
 • 51G: διαρροή προς γη
 • 46: ασσυμετρία ρεύματος
 • 64: διαφορικό ρεύμα
 • 59: υπέρταση
 • 27: υπόταση
 • 47: ασσυμετρία τάσης
 • 59N: διαρροής τάσης
 • 81O: υπερσυχνότητα
 • 81U: υποσυχνότητα
 • 78: συντελεστής ισχύος
 • 32R: ανάστροφη ισχύς
 • 68: επιλεκτικότητα ζώνης
 • 25: synchrocheck
 • BF: αστοχία διακόπτη (failure)
Advanced λειτουργίες (επιπλέον των βασικών)

 • 67P: κατευθυντική προστασία από βραχυκύκλωμα
 • 87REF ή 64: 2η ρύθμιση προστασίας διαρροής προς γη
 • 27Vi: υπόταση αρνητικής διαδοχής
 • 27Vd: υπόταση θετικής διαδοχής
 • 51V: τάση ανά hertz
 • 81R: rocof (ρυθμός μεταβολής συχνότητας )
 • 32O: υπέρβαση ενεργού/άεργου ισχύος
 • 32L: υστέρηση ενεργού ισχύος
 • 40R: ανάστροφη άεργος ισχύς

Βασικές λειτουργίες

Ενσωμάτωση αλγόριθμου διαχείρισης ενέργειας (power management) που ελέγχει και περιορίζει σε πραγματικό χρόνο τη μέση κατανάλωση ενέργειας, σε ένα προκαθορισμένο μέγιστο όριο λειτουργίας (αυτό επιτυγχάνεται με την καθυστέρηση ενεργοποίησης συγκεκριμένων φορτίων που δεν είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης, όταν η μετρούμενη απορροφούμενη ενέργεια από το κύκλωμα είναι πολύ κοντά στο όριο λειτουργίας).

Το Ekip Power Controller βελτιστοποιεί τη λειτουργία της εγκατάστασης αφού, βάσει προτεραιότητας, επιτρέπει σε κρίσιμα φορτία να είναι συνεχώς σε λειτουργία, ενώ δευτερεύουσες καταναλώσεις απομονώνονται για να περιορίσουν τις αιχμές ζήτησης ενέργειας. Ενδεικτικά παραδείγματα φορτίων που μπορούν να διακόπτονται για μικρά χρονικά διαστήματα περιορίζοντας τη μέγιστη ζήτηση:

 • φούρνοι βιομηχανικής χρήσης, ψυγεία
 • συστήματα αερισμού ή συμπίεσης αέρα
 • συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • συστήματα ψύξης/θέρμανσης σε κοινόχρηστους χώρους
 • ηλεκτρικές κουζίνες σε ξενοδοχεία/νοσοκομεία και θέρμανση πισινών

Advanced λειτουργίες (επιπλέον των βασικών)

Ενσωμάτωση αυξημένων δυνατοτήτων ελέγχου, με ελεγκτή Microgrid. Η έκδοση Ekip UP Control+ διαθέτει δυνατότητα ενεργοποίησης όλων των λειτουργιών του λογισμικού "All-in-one",

 • Power Controller
 • Load Shedding
 • Έλεγχος συγχρονισμού & λογική για μεταγωγές
 • 2πλες ρυθμίσεις προστασιών ανάλογα με την τροφοδοσία (Δίκτυο ή Η/Ζ)
Interface Protection System (προστασίες για εφαρμογές παραγωγής & διασύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυο Μέσης Τάσης)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σχετικά προϊόντα

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι