Τεχνικό Άρθρο

Έξυπνη ενεργειακή διαχείριση

ΑΒΒ AbilityTM Energy Manager

Τα νέα πρότυπα και οι κανονισμοί γύρω από τη διαχείριση και την κατανάλωση ενέργειας γίνονται όλο και πιο αυστηρά, με απαιτήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την υψηλή αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωή τους. Αναπόφευκτα λοιπόν, οδηγούμαστε στη ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων και σε λύσεις ενεργειακής διαχείρισης, βασισμένες σε παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.  
 
Η ανάγκη για διαχείριση της ενέργειας και μείωση της κατανάλωσής της σε μία βιομηχανική εγκατάσταση, σχετίζεται άμεσα με τις απαιτήσεις του ISO 50001 και του προτύπου IEC 60364-8-1, προς αποφυγή κυρώσεων από τους παρόχους. Η εξοικονόμηση ενέργειας όμως, πέρα από την αποφυγή κυρώσεων, είναι επιτακτικό να υιοθετηθεί από τις βιομηχανίες ως ένδειξη μίας εταιρικής πολιτικής που στηρίζεται ουσιαστικά και με υπευθυνότητα σε έναν βιώσιμο τρόπο λειτουργίας, με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, φιλικό προς το περιβάλλον και τον πλανήτη. 

Οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία της ενεργειακής διαχείρισης αναζητούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να οπτικοποιούν τα δεδομένα των μετρήσεων, τις καταναλώσεις, και να προβούν σε αποτελεσματικές κινήσεις διαχείρισης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης συνολικά, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της λειτουργίας τους.  

Τα 5 best practice στάδια για ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση

Ανίχνευση – αναγνώριση
Επίβλεψη
Ανάλυση
Βελτιστοποίηση
Έλεγχος

Οι λύσεις διαχείρισης της ΑΒΒ, Energy Manager Solutions, διαθέσιμες as- software-as-service, απλοποιούν τη διαδικασία διαχείρισης ενέργειας, καθώς οι απαιτήσεις για engineering είναι ελάχιστες και η θέση σε λειτουργία τους γρήγορες και απλές. Σε μία μόλις μέρα μπορείτε να τις θέσετε σε λειτουργία! Η ψηφιακή πλατφόρμα ABB AbilityTM Energy & Asset Manager βοηθά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να ικανοποιήσουν τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν θέσει, να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και να "ξεκλειδώσουν"  ευκολότερα τρόπους λειτουργίας για διαχείριση της ενέργειας, σε σχέση με επιχειρήσεις που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και να αποκτήσουν πιστοποίηση κατά ISO 50001 & LEED.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές θα δουν τα διαχειριστικά τους κόστη να μειώνονται. Η επεξεργασία πλήθους δεδομένων βοηθά ουσιαστικά στην εφαρμογή του ενεργειακού προφίλ που επιθυμεί ο διαχειριστής και μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστική μείωση στα κόστη λειτουργίας, αλλά και να οδηγήσει σε απόσβεση της επένδυσης σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν την ενεργειακή διαχείριση είτε πρόκειται για μία εγκατάσταση, είτε για περισσότερες, θα πρέπει να μετρούν με ακρίβεια τις καταναλώσεις τους. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ΕSCo (Energy Service Companies) επιθεωρούν και συντάσσουν reports, προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η ψηφιακή πλατφόρμα ABB AbilityTM Energy Manager τροφοδοτεί τις ESCos με πλήθος επεξεργασμένων δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο αλλά και ιστορικά δεδομένα, ενεργώντας σαν ενδιάμεση γέφυρα, προκειμένου η διαχείριση να οδηγήθει σε μία αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

 

ΑΒΒ AbilityTM Energy Manager - Watching

Η έκδοση ABB AbilityTM Energy Manager Watching συγκεντρώνει όλους τους widget οδηγούς που θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε τα πραγματικά δεδομένα με τους στόχους σας και να πάρετε τις σωστές για την επιχείρησή σας αποφάσεις διαχείρισης

Επίβλεψη ενέργειας

Αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε τμήματα της εγκατάστασης, σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους και σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.

Ενεργειακή απόδοση

Εξαγωγή συγκεκριμένων δεικτών για κατανόηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ποιότητα ισχύος

Παρακολούθηση της ποιότητας της ενέργειας μέσω των μετρήσεων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνo.

Παρακολούθηση αιχμών

Βεβαιωθείτε πως οι καταναλώσεις δεν υπερβαίνουν να καθορισμένα όρια.

Συντελεστής ισχύος

Παρακολούθηση του συντελεστή ισχύος, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή βάση και για κάθε διαθέσιμο εξοπλισμό.

Reporting

Λήψη προγραμματισμένων reports, ανά συσκευή ή ανά γκρουπ συσκευών και σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους, με δυνατότητα συγκρίσεων των δεδομένων.

Alerts

Αυτοματοποιήστε τα σήματα συναγερμού λαμβάνοντας άμεσα τις προειδοποιήσεις μέσω e-mail ή SMS.

Πρόβλεψη ισχύος

Με τη χρήση αλγορίθμων ΑΙ (artificial intelligence) κατανοείται και επεξεργάζεται το pattern λειτουργίας της εγκατάστασης ή μέρους αυτής, με δυνατότητα εξαγωγής πρόγνωσης της κατανάλωσης ισχύος για τις επόμενες 24 ώρες.

Πρόβλεψη καιρού

Διαθέσιμος widget οδηγός με πρόγνωση των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην εγκατάστασή σας τις επόμενες 48 ώρες ή 7 ημέρες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι