Διαχείριση ενέργειας και οικιακός αυτοματισμός με το σύστημα ABB free@home®

Η ανάγκη για αποδοτικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγχρονα κτίρια και κατοικίες έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούς αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Η ΑΒΒ προσφέρει ένα νέο, ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού με δυνατότητα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης και διαχείριση όλων των λειτουργιών, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση της.

Κύριος στόχος του συνδυασμού ενός συστήματος αυτοματισμού με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας είναι η λειτουργία των αυτοματισμών να γίνεται κατά το δυνατόν με τρόπο που θα μειώνει τις άσκοπες  καταναλώσεις ενέργειας και θα επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία του σπιτιού ανεπηρέαστα, θέτοντας  προτεραιότητες τις ώρες αιχμής, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η έξυπνη κατοικία θα "εκπαιδευτεί" στο να χρησιμοποιεί, σε κάποιες περιπτώσεις να αποταμιεύει και να διοχετεύει την ενέργεια, με τρόπο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον με άμεσο αποτέλεσμα την οικονομία και την πρακτική ενός βιώσιμου τρόπου ζωής.

Bελτιστοποιήστε τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας

Το σύστημα θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάνελ την κατανάλωση που προέρχεται από το σύστημα θέρμανσης (π.χ. αντλία θερμότητας), τους φορτιστές των ηλεκτρικών οχημάτων ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του κτιρίου (π.χ. φωτισμός), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των φορτίων.

2 βήματα σας χωρίζουν από την ενεργειακή διαχείριση!

Βήμα 1ο

Συνδέστε όλα τα φορτία στο έξυπνο σπίτι της ΑΒΒ, μέσω του συστήματος System pro M Compact InSite. Συνδέστε τους φορτιστές των ηλεκτρικών οχημάτων, την αντλία θερμότητας, το φωτοβολταϊκό σας ή το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και αποκτήστε τον έλεγχο.

Βήμα 2ο

Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης θα συλλέξει όλα τα δεδομένα από την εγκατάστασή σας, θα τα επεξεργαστεί και θα τα οπτικοποιήσει μέσω του Compact Insite web server. Όλες οι πληροφορίες/καταναλώσεις θα είναι πλέον ορατές και διαχειρίσιμες μέσω της εφαρμογής ABB-free@home NEXT.

Με δυνατότητα προβολής των καταναλώσεων του κάθε φορτίου ξεχωριστά, μέσω της κεντρικής οθόνης αυτοματισμού στο εσωτερικό της κατοικία ή από απόσταση, μέσω του κινητού σας τηλεφώνου.


Βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής περαν της επίβλεψης των καταναλώσεων, είναι ότι προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού κατωφλιών στις καταναλώσεις και δημιουργία σημάτων συναγερμού (alarm), εάν οι καταναλώσεις ξεπεράσουν τα προεπιλεγμένα επίπεδα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Θέλετε κι εσείς να κάνετε το σπίτι σας έξυπνο;

Ελάτε να το σχεδιάσουμε μαζί!

Έχετε ερωτήσεις για τον οικιακό αυτοματισμό;

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας!
Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι