Jätteiden käsittely

Jätteiden asianmukainen ja vastuullinen käsittely on ympäristön kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä ja toiminnassamme hyvin keskeinen asia. Tuotteidemme loppukäsittelyprosessia ymmärtämällä voimme vaikuttaa tuotteen kierrätettävyyteen jo suunnitteluvaiheessa.  


ABB:n asennustuotteet -tehtaan jätteidenkäsittelyn ja logistiikan hoitaa Urbaser Oy, jolla on samat kestävät arvot kun yksiköllämme.Pyrimme ymmärtämään tuotteidemme loppukäsittelyprosessia niin hyvin, että voimme huomioida sen jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tämän toteutamme tekemällä yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa sekä vierailemalla loppukäsittelylaitoksilla.


Jätteet lajitellaan tehtaalla lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti sekä varastoidaan jokaiselle jätelajille tarkoitettuun erilliseen säiliöön. Tarjoamme henkilökunnallemme opastusta ja koulutusta ja pyrimme tekemään kierrättämisestä mahdollisimman vaivatonta. Urbaser Oy:n jäteraportin avulla pystymme kuukausitasolla seuraamaan tehtaan jätelajien määrää ja näkemään selkeästi tehtyjen muutosten vaikutuksen. 

Tavoitteemme on vähentää jätteiden syntymistä ja maksimoida syntyvien jätteiden kierrätystä. Tämän toteutamme seuraamalla tuotteidemme elinkaarta jatkuvan parannuksen periaatteella siellä missä tämä on mahdollista.
 

Katso myös

Select region / language