Mer än bara uppkopplad

Säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk

Digitalisera din elanläggning oavsett hur gammal den är

Digitalisera med enkel och intuitiv driftsättning

Alltid steget före i underhållet

Digitaliseringen håller på att förändra energidistributionen genom att göra den säkrare, smartare och mer hållbar.

ABB:s lösningar för elcentraler och ställverk skyddar, övervakar, mäter och gör, på lång sikt, din installation smart och helt ansluten. Med våra skalbara lösningar kan offentliga eller kommersiella byggnader eller industribyggnader i alla storlekar enkelt anslutas till molnet, eller så kan data göras tillgängliga via webbservern. Tack vare flexibiliteten kan även befintliga installationer enkelt moderniseras inom en dag, utan att byta ut några komponenter, vilket minskar installations- och konfigurationstiden till nästan noll och i sin tur minimerar kostnaderna för driftstopp.

Efterlevnad av de högsta standarderna för energieffektivitet och fullständig kontroll över anläggningens totala förbrukning för att spara upp till 20 procent energi och minska CO2-utsläppen med 15 procent. Allt detta garanteras med ABB:s säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk.

Vill du ha produktinformation eller service?

Projektets faser

Fördelar

Snabb implementering i alla typer av installationer

Våra flexibla och skalbara lösningar kan användas inom många olika områden – från nya installationer till att modernisera befintliga i offentliga, kommersiella eller industriella byggnader i alla storlekar.

Transparens och kontinuitet i verksamheten

Övervaka data, få anpassade aviseringar och planera underhållsinsatser proaktivt för att undvika oväntade kostnader för driftstopp. Våra digitala verktyg ökar inte bara transparensen, utan sparar också tid och arbete i projektets alla faser.

Optimera energi- och anläggningsförvaltning

Konfigurera och programmera automatiska åtgärder för att reagera på utvalda händelser utan behov av manuella åtgärder för att öka effektiviteten för dina elsystem.

Arkitektur

När systemet har installerats och anslutits, kan de data som samlas in via det intuitiva webbgränssnittet användas för en rad olika behov, från att minska energiförbrukning till att identifiera potentiella risker för verksamhetens kontinuitet. Att ta emot anpassade aviseringar och konfigurera automatiska åtgärder är bara några av funktionerna för att optimera hanteringen av energi och resurser. Konstant diagnostik och aviseringar i realtid ger fullständig transparens för elsystemets prestanda.

Anslut till molnet

ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Innovativ plattform för datahantering i molnet utvecklad i samarbete med Microsoft för att minimera riskerna med molnet. Du kan komma åt den överallt och från alla enheter för att övervaka, optimera, förutsäga åtgärder och underhåll och kontrollera anläggningens verkningsgrad och effektivitet.

... eller kom åt data via webbservern

InSite-webbserver

När systemet är anslutet till det lokala nätverket går det att komma åt data som samlats in av System pro M® compact InSites styrenhet, digitala I/O-moduler och strömsensorer via webbservern. Åtkomst till flera förkonfigurerade sidor ges automatiskt. Där kan du övervaka, jämföra och strukturera dina realtids- och historikdata. Dessutom kan automatiska åtgärder ställas in för att reagera snabbt på utvalda händelser.

Relaterade erbjudanden

Select region / language