Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Teknik som levererar säkerhet i alla miljöer

ABB har ett komplett program av säkerhetskomponenter för maskinsäkerhet som gör det lätt att bygga skyddssystem.

Sentry är marknadens mest flexibla säkerhetsreläer. Serien täcker in behovet från enkla till mer komplexa säkerhetsfunktioner. Ett relä kan hantera flera funktioner, ger fördelar vid installation och användning. Högsta säkerhetsnivå och minimerade driftstopp.

Eden OSSD har kodade beröringsfria säkerhetsgivare för högsta säkerhetsnivå. Eden OSSD finns i flera varianter och kan enkelt anslutas till säkerhetsrelä eller säkerhets-PLC. Med IP69K som standard och ett brett temperaturområde kan Eden även användas i tuffa miljöer.

Magne OSSD är ett robust magnetlås med enkelt montage och smidig anslutning med M12-kontakt. Magne OSSD har inbyggd säkerhetsgivare för högsta säkerhetsnivå som även kan seriekopplas.

Vill du ha produktinformation eller service?