Maksimali žmonių ir turto apsauga pastatuose

Saugos nuo elektros lanko įtaisai (AFDD)

Kasmet Europoje kyla daugiau kaip du milijonai gaisrų. Daugiau nei trečdalis jų kyla dėl elektros instaliacijos gedimų, kurie dažniausiai įvyksta dėl pavojingų elektros lankų. S-ARC1 ir DS-ARC1 įrenginiai užtikrina maksimalią saugą pastatuose, taip apsaugodami žmones ir vertingą turtą. Anksti aptikdami elektros lankus ir atjungdami paveiktą grandinę, jie užtikrina patikimą apsaugą bet kokio tipo pastatuose.


Pagrindinės savybės

  • Patikimas būdingų gaisro pavojų nustatymas bei jų eliminavimas
  • Užpildyta spraga rinkoje - trūkumas apsaugų nuo elektros lanko
  • Įvairios taikymo sritys, pvz. rekomenduojama pagal IEC 603644-4-42
  • Greitas ir paprastas montavimas naudojant standartines System pro M compact® šynas ir priedus
  • Susietas su System pro M compact® asortimentu
  • Sauga dėl nuolat atliekamos vidinės savitikros, skirtos lanko aptikimo grandinei patikrinti, ir testavimo mygtuko, skirto patikrinti, ar elektros lankų aptikimo įtaisas veikia tinkamai

Sužinokite daugiau

Pritaikymo pavyzdžiai

Select region / language