15 praktycznych środków ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi dla zapobiegania szkodom dla ludzi i mienia

Stając w obliczu ryzyka wewnętrznego zwarcia łukowego jakie może wystąpić w rozdzielnicach średniego i niskiego napięcia, należy podjąć wszelkie środki, aby zapobiec wypadkom i ochronić pracowników oraz instalacje elektryczne, korzystając ze sprawdzonej metody przedstawionej poniżej.

Recepta ABB na bezpieczeństwo obejmuje stan, odległość, czas i szkolenie.

Stan
Znajomość i poprawa stanu urządzeń jest kluczowym czynnikiem ograniczającym możliwość wystąpienia awarii, uszkodzeń i wypadku.

Odległość
Zachowanie bezpiecznej odległości personelu od urządzeń w trakcie przeprowadzania krytycznie trudnych operacji stanowi najbardziej skuteczny środek zapobiegania wypadkom przy pracy poprzez trzymanie ludzi z dala od miejsca zagrożenia.

Czas
Skrócenie czasu do usunięcia stanu zwarcia ma ogromny wpływ na ilość wyzwolonej energii i w konsekwencji na wielkość szkód i obrażeń.
 
Szkolenie
Odpowiednio przeszkoleni pracownicy i właściwe procedury to kluczowe czynniki bezpieczeństwa wykonywania operacji.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Oferta powiązana

Select region / language