IEC gasisolerade (SF6) effektbrytare OHB för utomhusbruk

Mellanspänningsbrytare med mekanisk manövermekanism utformade för distributionssystem upp till 40,5 kV, 2 500 A, 31,5 kA.

Dessa brytare används i eldistributionsnät för att styra och skydda ledningar, transformatorer, likriktarenheter, kondensatorbankar etc. Tack vare brytartekniken med autobuffert skapar de inga överspänningar i driften. Detta betyder också att de är mycket lämpade för senare kompletteringar där anläggningens isolermaterial kan vara känsliga för dielektriskt stress.
 

Varför ABB?

  • Underhållsfria poler
  • Anslutningskontakter längst upp och ned med NEMA 4-borrning
  • Kontrollenhet för gastryck för varje pol
  • Poler tillverkade med porslinsisolatoreroch anslutningskontakter
  • Inspektionsfönster som standard på manöverlådan

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar