Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kostnadseffektiva moderniseringslösningar med ersättningsbrytare

Ger förbättringar när det gäller tillförlitlighet, säkerhet, underhåll och prestanda.

Ersättningsbrytare används vanligen för att ersätta utfasade enheter med aktuella produktversioner. De är mekaniskt och elektriskt konstruerade för att passa anläggningens befintliga lösning.


Lösning
   Fördelar
Konvertering   

Den befintliga brytartrucken används tillsammans med en del av de befintliga delarna för att bygga en ny enhet som är anpassad till det befintliga ställverket. Beroende på skicket och den framtida livslängden för de befintliga komponenterna kan vissa delar eventuellt återanvändas. Det kan handla om huvud- och hjälpkontakter, förreglingar osv.

 

Återanvändning av vissa delar gör att lösningen är mer kostnadseffektiv. Lösningen kräver extra inspektion och tester för att säkerställa att de delar som återanvänds inte äventyrar utrustningens tillförlitlighet. 

 

 Ersättningsbrytare
   

Ersättningsbrytaren är en helt ny enhet byggd kring en modern brytare och omfattar inga befintliga delar. En korrekt konstruerad ersättningsbrytare är helt utbytbar med den befintliga brytaren och kräver inga stora modifieringar av ställverket.

 

Denna metodik gör det möjligt att byta ut originalenheten utan att bytet resulterar i längre stillestånd. Målet med bytet kan även vara att höja prestandan och att lägga till fler funktioner.


 
 
För fler alternativ se Retrofit breakers: making the right investment decision

ABB är en komplett serviceleverantör, från förslag och konstruktion till installation och driftsättning. Arbete kan utföras på både ABB-installerade och icke ABB-installerade enheter.

ABB:s serviceexperter genomför en platsundersökning av befintliga installationer för att bedöma utrustningens skick och rekommenderar därefter en lämplig lösning som stöd för rätt investeringsbeslut.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Populära länkar

Webbflöden