SmartMill™

Överträffa dina begränsningar

SmartMill kombinerar ett drivsystem med variabel hastighet med avancerad processtyrning för att ge maximal kontroll av kvarnen. SmartMill kan installeras på nya eller befintliga AG, SAG och kulkvamar, som drivs av antingen ringmotor kvarnar (RMD) eller gearless mill drives (GMD).
SmartMill är designat för att styra, stabilisera och optimera brukets drift. Tekniken möjliggör noggrann, konsekvent och outtröttlig tillämpning av din optimala kontrollstrategi i alla lägen. I likhet med en auto-pilot, reglerar SmartMill automatiskt kvarnens hastighet och flöde baserat på alla tillgängliga variabler som kan påverka genomströmningen och malmkvalitet. Som ett resultat, körs din kvarn med optimal hastighet i optimala kaskader, vilket leder till ökad kapacitet och minskad energiförbrukning.

> Mer information om Processoptimering [eng], Ringmotor kvarnar och Växellösa drivsystem

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar