ABB stärker Jämtkrafts produktion av förnybar el genom uppgradering till MNS Digital

Jämtkraft har arbetat med produktion av förnybar el sedan slutet av 1800-talet. För att kunna bidra med den förnybara energi som behövs i ett hållbart samhälle behöver Jämtkraft kontinuerligt uppgradera sin utrustning. Nu har ABB hjälpt dem att framtidssäkra en del av sina lågspänningsställverk med en uppdatering till MNS Digital.

Jämtkraft producerar över 2 terawattimmar (TWh) förnybar el varje år och vill kontinuerligt öka sin produktion för att bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar el fram till 2040 och ett nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Detta innebär att de regelbundet behöver uppgradera sin utrustning för att optimera processer och säkerställa stabil drift.

Lokalt biobränsle i form av rester från skogsbruk och sågverk bearbetas och förädlas till el och fjärrvärme i Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik. Det togs i drift 2002 och för ett par år sedan påbörjades ett arbete med att förnya maskinparken.

”Vi kände att vi behövde göra något med våra lågspänningsställverk. Vårt MNS® INSUM 2-ställverk var av en tidig generation och det började bli ont om reservdelar, vilket förstås innebar en allvarlig risk för störningar i produktionen”, säger Anders Gjerstad, automationsingenjör på Jämtkraft.

Krävande service

Anders berättar att det också var rätt ”tungjobbat”, eftersom driftspersonalen inte alltid kunde åtgärda fel som uppstod i ställverken.

”Det var nästan så att det krävdes en ingenjör som kom dit och kopplade upp sin dator mot ställverket för att utföra service. Det är givetvis både resurs- och tidskrävande. Och vi märkte att det med åren allt oftare uppstod olika problem som behövde lösas, i takt med att utrustningen blev äldre.”

Intelligentare anläggning

En lösning på detta skulle kunna vara att riva ut hela den gamla utrustningen och ersätta den med helt nya ställverk. Men det visade sig finnas en annan variant, med en betydligt lägre kostnad: att endast ersätta det befintliga MNS INSUM 2-systemet med den moderna MNS Digital-lösningen inklusive uppgradering till motorskyddet UMC 100.3.

I stället för att investera i ett helt nytt ställverk, innebar en kostnadseffektiv uppgradering till MNS Digital att kunden kunde ersätta det intelligenta systemet och komponenterna i MNS-ställverket. Detta går också hand i hand med Jämtkrafts övergripande hållbarhetsmål, eftersom de delar som var fullt fungerande kunde behållas.

”Vi såg att de hade ställverk som var i gott skick, och kanske skulle kunna fungera ett tag till – men med uppenbar risk för att de skulle få stora problem med haverier i utrustningen som i vissa delar var obsolet”, säger Fredrik Alenius, försäljningsingenjör på ABB.

Dessutom innebär en uppgraderingen till MNS Digital att ställverken blir smartare.

"MNS Digital ger också möjlighet att ha en gemensam kommunikationsplattform när olika typer av intelligenta MNS-ställverk används på samma plats."

”Med en uppgradering till MNS Digital förlängs ställverkets livslängd. Tack vare de nya komponenterna är reservdelar tillgängliga och drift- och underhållskostnaderna är lägre jämfört med INSUM 2-systemet”, förklarar Fredrik Alenius.

  • Fredrik Alenius, försäljningsingenjör på ABB Electrification Sweden och Anders Gjerstad, automationsingenjör på Jämtkraft.

Mindre sårbar verksamhet

Under sommaren 2019 genomfördes uppgraderingen, och Anders Gjerstad är mycket nöjd med resultatet.

”Det var ett jättelyft – som natt och dag. Det märktes redan i det löpande arbetet, inte minst genom att drift och service har blivit så mycket mer lätthanterligt. Vi är ju till exempel inte beroende av att koppla in en bärbar dator hela tiden, utan allt kan överblickas och skötas på ett användarvänligt sätt från inbyggda skärmar och paneler”

Han upplever också att verksamheten direkt har blivit mindre sårbar.

”Produktionen blir inte lidande av de långa akuta stopp som vi kunde vara med om tidigare. Det är klart att det inte går att bygga bort driftsstörningar helt och hållet, men det är tydligt att stopptiderna har minimerats med den nya lösningen.”

God teknisk kompetens

Uppgraderingsprojektet gick enligt plan både vad gäller tid och budget. MNS Digital har fungerat perfekt och i synergi med andra komponenter.

”Det kan finnas en viss risk när endast en del av utrustningen byts ut, eftersom det i teorin kan vara brist på kompatibilitet med befintliga delar. Men ABB levererade gedigen teknisk kunskap och kompetens genom hela projektet och detta säkerställde att vi hade en helhetslösning som skulle ge omedelbar nytta och göra det möjligt för oss att framtidssäkra systemet.”, säger Anders Gjerstad.

Nyckelfärdig lösning genom nära samarbete

Fredrik Alenius på ABB lyfter fram det nära samarbetet som en av framgångsfaktorerna i uppgraderingen av lågspänningsställverken.

”Det var ett mycket givande projekt, med tydligt engagemang hos kunden. Det bidrog till att vi kunde leverera en nyckelfärdig lösning, anpassad efter just deras behov och situation. Nu har de en ställverksutrustning som håller i många år, och som bidrar till att de kan ytterligare takta upp sin produktion av förnybar el”, säger Fredrik.

Text: Peter Wiklund
Foto: Sandra Lee Pettersson

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp