ABB och Perenti kommer överens om att gemensamt undersöka lösningar som hjälper gruvkunder att minska koldioxidutsläppen

ABB och Perenti kommer överens om att gemensamt undersöka lösningar som hjälper gruvkunder att minska koldioxidutsläppen

  • Ett expertteam från båda företagen ska utarbeta rekommendationer och strategier för gruvdrift med nettonollutsläpp
  • Fokusområden inkluderar elektrifiering av gruvverksamheter, kraftdistribution och krafthantering
  • Gruvföretag fortsätter att söka teknikpartners i sitt arbete att ta sig an miljö-, samhälls- och ekonomiutmaningar

ABB har tecknat ett avtal med gruvserviceföretaget Perenti för att samverka och undersöka olika möjligheter att stödja nettonollmål för underjordsgruvor och dagbrott. Experter från båda företagen kommer att arbeta tillsammans kring elektrifiering av transporter inom gruvdrift, kraftdistribution, energieffektivitet och krafthantering.

Perenti, med säte i Australien, har en omfattande gruvexpertis och teknisk kapacitet som kompletterar ABB:s tekniska expertis. Tillsammans planerar teamen att utforska affärsmodeller och lösningar som ger ett större utbud av tjänster för att stödja elektrifiering av gruvverksamheter i såväl nya projekt som befintliga.

ABB har efterlyst öppet samarbete inom gruvindustrin och har genomfört åtgärder i flera liknande inledande, ej bindande avtal för att bygga upp samverkan med OEM-företag, teknikinnovatörer och gruvföretag. De viktigaste relationerna har sedan formaliserats och lett fram till teknik och lösningar som resultatet av dessa avtal.

  • Joachim Braun, chef för ABB Process Industries (till vänster) träffade Mark Norwell, vd och koncernchef på Perenti för att underteckna avtalet mellan företagen.
  • ABB kommer att samarbeta med Perenti för att utforska metoder för att stödja mål om nettonollut-släpp för gruvor under jord och i dagbrott.
  • Mark Norwell, vd och koncernchef för Perenti (till vänster) träffade Joachim Braun, chef för ABB Process Industries, i Perth i Australien.

”Gruvkunder har åtagit sig att gå rakt på miljö-, samhälls- och ekonomiutmaningarna i sin strävan att minska koldioxidutsläppen från gruvverksamheten”, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries. ”Med ABB:s branschledande position inom utveckling av elektrisk gruvteknik och Perentis kompetens och erfarenheter inom gruvutveckling och gruvdrift är detta samarbete ett utmärkt tillfälle att göra verkliga framsteg genom att tillhandahålla tekniska lösningar som minskar koldioxidutsläppen i industrin.”

”ABB och Perenti delar en vision om att utveckla energieffektiva lösningar för gruvindustrin”, säger Mark Norwell, vd och koncernchef för Perenti. ”Genom att kombinera vår breda erfarenhet av gruvdrift och digitala lösningar med ABB:s ledande tekniker kan vi inrikta oss på att minska koldioxidutsläppen genom elektrifiering. Vi ser fram emot att arbeta med ABB i detta spännande nya samprojekt.”

ABB har satt som mål att skapa hållbara framsteg för dagens och morgondagens generationer genom att hjälpa gruvkunder i deras energiomställning. ABB lanserade förra året sitt ABB Ability™ eMine-erbjudande av tekniker och metoder som ett sätt att skapa en helelektrisk gruva med fullt integrerad elektrifiering och digitala system från gruva till hamn.

Perenti har ett åtagande att motverka klimatförändringen genom att främja innovationer, utveckla tekniker med låga utsläpp och arbeta tillsammans med sina kunder för att genomföra projekt som ökar energieffektiviteten och minskar utsläppen.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Perenti är en diversifierad gruvservicekoncern som är listad på Australian Stock Exchange (ASX: PRN) med intressen inom kontraktsbrytning, stödtjänster för gruvor och framtida lösningar. Företaget grundades i Kalgoorlie 1987 och är idag ett av världens största gruvserviceföretag som tillhandahåller dag- och underjordsbrytning i stor skala, tekniklösningar och gruvservicetjänster. Företaget, med huvudkontor i Perth i Australien, har verksamhet på fyra kontinenter och totalt 9 000 anställda. Fokus ligger på att skapa bestående värde och säkerhet för våra investerare, kunder och anställda samt de samhällen där vi har verksamhet. www.perentigroup.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp