Nyhetsarkiv

 • Thumbnail
  Pressemelding

  Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk. Målet er å stadig utvikle prosesser for å redusere kostnader, forbedre sikkerheten og sikre en

 • Thumbnail
  Group press release

  ABB kunngjorde i dag at Giampiero Frisio er utnevnt som ny president for forretningsområdet Electrification og Brandon Spencer som ny president for forretningsområdet Motion. Begge blir en del av ABBs konsernledelse og tiltrer sine nye roller 1. august 2024. ABBs konsernsjef Björn Rosengren sier: "Både Giampiero og Brandon er erfarne ledere med sterke resultater fra sine nåværende roller, der de

 • Thumbnail
  Pressemelding

  Det internasjonale energibyråets (IEA) 9. globale konferanse 21. - 22. mai i Nairobi nærmer seg raskt og bedrifter over hele verden står overfor målet om å doble økningen av energieffektivisering innen 2030 for å møte utslippsmålene til COP28 og kutte energikostnader. En fersk rapport fra Energy Efficiency Movement viser imidlertid at mens det er optimisme og interesse blant bedrifter for å

 • Thumbnail
  Pressemelding

  ABB og Arva har inngått avtale for å sette fart på den historiske utbyggingen av energiforsyningen i Nord-regionen. Avtalen forplikter seg til en langsiktig satsing mot klimanøytralitet innen 2030 og økt kostnadseffektiv nettutbygging. ABBs elektriske distribusjonsløsninger skal sikre effektiv og trygg flyt av fornybar energi til infrastruktur, bygg- og boligfelt. På ti år skal Arva utvide like

 • Thumbnail
  Pressmelding

  Ad hoc kunngjøring iht Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange ABB-styret har utnevnt Morten Wierød til administrerende direktør. Han tiltrer 1. august 2024, og etterfølger Björn Rosengren, som fratrer sin stilling som administrerende direktør med virkning fra 31. juli 2024, og går av med pensjon fra 31. desember 2024. Fra 1. august 2024, til slutten av året, vil Björn Rosengren gi råd og

 • Thumbnail
  Pressemelding

  ABB inngår ny langvarig rammeavtale med Lnett for å styrke og vedlikeholde strømnettet i Rogaland-regionen. Rammeavtalen innebærer leveranse av elektriske distribusjonsløsninger som sørger for å få energi ut til geografiske områder med infrastruktur, bygg- og boligfelt. Samarbeidet er styrket av et felles mål om å effektivisere forsyningen av energi for å tilrettelegge for vekst og det grønne

 • Thumbnail
  Pressemelding

  ABB er igjen først i verden med IE5 SynRM-serien (synkron reluktansmotor), med lanseringen av en ny versjon som kombinerer fordelene med ultra-høy virkningsgrad og svært effektiv vannkjøling. Det nye designet setter en ny standard for høy effekt og pålitelighet kombinert med kompakt fotavtrykk. IE5 SynRM vannkjølte motorer kan benyttes til å spare energikostnader og kutte utslipp i nye prosjekter

 • Thumbnail
  Pressemelding

  DNV har kvantifisert gevinstene som eiere av flytende naturgass (LNG)-skip kan forvente å oppnå ved å bruke den nye Dual Fuel, Electric+ (DFE+)-løsningen utviklet av ABB og MAN Energy Solutions. Løsningen består av MANs firetakts 49/60DF dual fuel-motor og ABBs Dynamic AC-kraftfordeling og kontrollsystem, og er utviklet for å overkomme effektivitetsutfordringer som er spesifikke for denne

 • Thumbnail
  Pressemelding

  ABB og Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) har signert en langsiktig partnerskapsavtale for å fremskynde utfasing av fossilt brensel og digitaliseringen av Norwegian Cruise Line (NCL)-flåte. Målet er økt sikkerhet og effektivitet, og avtalen omfatter 14 eksisterende fartøy og ytterligere fire  som skal leveres fra 2025 til 2028. Første fase av samarbeidet inkluderer en 10-årig serviceavtale

 • Thumbnail
  Pressemelding

  En ny rapport fra ABB Motion, med tittelen "Circularity: No Time to Waste," avslører at 91 prosent av industrielle bedrifter er påvirket av ressursmangel, og to tredjedeler av disse vil øke investeringene i sirkularitet de neste tre årene. Råvarer (37 prosent) anses som den knappeste ressursen, etterfulgt av energi (34 prosent), arbeidskraft (32 prosent) og elektroniske komponenter (26 prosent).

 • Thumbnail
  Pressemelding

  ABB kunngjorde i dag at de har inngått en avtale om å kjøpe shippingvirksomheten til DTN Europe BV og DTN Philippines Inc. (DTN Shipping), som utvider selskapets tilbud innen maritim programvare. Dette etablerer ABB som en av markedslederne innen skipsruteoptimalisering. Oppkjøpet inkluderer DTN Shippings portefølje av skipsrutingsprogramvare, inkludert analyse-, rapporterings- og

 • Thumbnail
  Pressemelding

  MAN Truck & Bus, en ledende europeisk produsent av nyttekjøretøy, og ABB E-mobility har signert en eksklusiv samarbeidsavtale, som ble kunngjort på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Målet med det strategiske partnerskapet er å jobbe enda tettere sammen, spesielt innen forskning og utvikling. Thomas Nickels, Senior Vice President Engineering hos MAN, ser på dette samarbeidet som unikt

 • Thumbnail
  Pressemelding

  I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år. Med en energianalyse så kan bedrifter identifisere hvilke motordrevne systemer

 • Thumbnail
  Pressemelding

  Å levere brukervennlige og sømløse betalingsalternativer for forbrukere er en av de mest kritiske komponentene for å akselerere bruken av elektriske kjøretøy (EV). ABB E-mobility har forbedret sitt kundetilbud med oppkjøpet av Vourity, en svensk oppstartsbedrift med prisvinnende skybasert teknologi for betaling av elbillading. Vouritys teknologi forenkler førerens liv på ladestasjonen, og

 • Thumbnail
  Pressemelding

  Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle i transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra sentrale områder på norsk sokkel. Nærmere 30 felt er knyttet til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat til anlegget, der de tyngre komponentene blir skilt ut før resten blir

Select region / language