Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

Topsøe, ABB og Fluor inngår allianse for å utvikle standardisert konsept for SOEC elektrolysefabrikk

  • Den nye alliansen vil bygge Topsøes Solid Oxide Electrolysis Cells (SOEC) fabrikk i Virginia, USA basert på en standardisert tilnærming, forutsatt endelig investeringsbeslutning.
  • Fabrikken vil levere toppmoderne elektrolysatorer for effektiv produksjon av grønt hydrogen.
  • Grønt hydrogen og dets derivater, som grønn ammoniakk og eMethanol, kan brukes som e-drivstoff eller kjemikalier som er nøkkelen til å avkarbonisere energikrevende næringer og langdistansetransport.

Topsøe, en global leder innen teknologi for redusert karbonutslipp, ABB, en teknologileder innen elektrifisering og automatisering, og Fluor, en leder innen engineering, innkjøp og byggetjenester, har dannet en allianse for å designe et standardisert konsept for å bygge Topsøes neste SOEC-fabrikk.

Målet er å stadig utvikle prosesser for å redusere kostnader, forbedre sikkerheten og sikre en effektiv prosjektgjennomføring via standardisering.

Etterspørselen etter grønne hydrogenprosjekter vokser, og produksjonsnivået kan potensielt øke betydelig innen 2030 hvis alle annonserte prosjekter blir realisert. Ifølge Det internasjonale energibyråets (IEA) Global Hydrogen Review 2023* kan den årlige produksjonen av hydrogen nå 38 millioner tonn per år i 2030, med nesten 75 prosent fra elektrolysatorer som drives av fornybar energi.

Danmark først ut

Topsøe bygger nå sin første SOEC-fabrikk i Herning i Danmark. Den forventes å være i drift mot slutten av 2024. Ved å bygge videre på prosjekterfaringen fra Herning-fabrikken, vil alliansen kunne bygge den neste fabrikken mer effektivt gjennom et standardisert konsept.

Den neste fabrikken vil – forutsatt endelig investeringsbeslutning – bygges i Chesterfield, Virginia. Denne fabriken forventes å være i drift innen 2028.  –

Vi er forpliktet til å ta en ledende rolle i å drive energiovergangen fremover. E-drivstoff er en viktig del av ligningen for å nå global netto null i 2050, og vi må skalere elektrolyserkapasitet og produksjon av e-drivstoff i et høyere tempo enn det som skjer i dag, sier Kim Hedegaard, administrerende direktør for Topsøe  Power-to-X.

– Våre SOEC-løsninger for produksjon av grønt hydrogen kan gi et betydelig bidrag til e-drivstofføkonomien, og med alliansen kan vi bygge vår neste SOEC-fabrikk raskere og mer effektivt, sier han.

Krever samarbeid

– Å drive energiovergangen videre i et akseptabelt tempo og skala vil kreve samarbeid og balanse mellom eksisterende og nye teknologier, drevet av formelle partnerskap som spenner over hele energiverdikjeden, sier Brandon Spencer, administrerende direktør i ABB Energy Industries.

– Ved å slå oss sammen med Topsøe og Fluor og levere vår automasjons- og elektriske ekspertise som en del av denne alliansen, kan vi støtte skalering av teknologi som gjør det mulig å bevege seg mot et utslippsnøytralt samfunn, legger han til.

Avkarbonisering

–  Fluor er stolt over å være en del av dette samarbeidet som støtter toppmoderne produksjon av elektrolysatorer for grønt hydrogen som en del av den globale energiovergangen. Fluor ser frem til å fortsette å hjelpe våre kunder og partnere med å nå sine mål for avkarbonisering, sier Richard Meserole, direktør for forskningsviksomheten i Fluors Advanced Technologies & Life.

Grønt hydrogen

Topsøes SOEC-elektrolyseteknologi er en modulær design som opererer ved betydelig høyere temperaturer sammenlignet med andre elektrolyserteknologier - en testet og velprøvd prosess som muliggjør industriell produksjon av grønt hydrogen ved hjelp av fornybar elektrisitet.

Kombinert med spillvarme fra nedstrøms produksjon (fra ammoniakk-, metanol- eller stålproduksjon), vil Topsøes SOEC-teknologi produsere mer hydrogen av tilført effekt sammenlignet med konvensjonelle elektrolyserteknologier. Det gir mulighet for den laveste hydrogenkostnaden per megawattvolum, uansett bransje.

* https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2023/executive sammendrag

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp