Global site

Nyhetsarkiv

  • • Ny avtale vil akselerere utvikling av energieffektive, bærekraftige bygninger • Felles mål om å redusere CO2-utslipp fra bygninger gjennom integrerte, smarte løsninger • Kompletterende ABB- og Caverion-tilbud for maksimal nytte i kundenes klimanøytralitetsprosjekter ABB og Caverion har inngått en avtale om å styrke samarbeidet for å fremme energieffektivitet og bærekraft. Målet

  • • Samarbeidet posisjonerer selskapene for globalt lederskap innen storskala produksjonssystemer for grønn hydrogen • Vil tilby kombinerte, teknologiske løsninger som inkluderer Hydrogen Optimizeds RuggedCell™ høyeffekts elektrolysører og ABBs høyeffektlikerettere • De to selskapene konsoliderte alliansen med en ny kommersiell avtale signert på en hydrogenmesse i Newfoundland hvor

  • Norge er på god vei til å nå sitt ambisiøse mål om kun å selge nullutslippsbiler etter 2025, med 79,1 %1 elbiler av nybilsalget første halvår av 2022. Barn kjører allerede elbilrevolusjonen, til tross for at de ikke kan sitte bak rattet selv. Det viser en ny, global undersøkelse, gjennomført av ABB E-mobility. Den avdekker at barn ikke bare utdanner foreldrene sine i miljøspørsmål og kritiserer

  • • Yara oppgraderer produksjonsanlegget på Herøya med supereffektiv teknologi • Rundt 1000 motorer har blitt oppgradert, i neste fase vil om lag 2500 motorer erstattes med IE5 SynRM-motorer og frekvensomformere • Anslått årlig besparelse på opptil 40 GWh og 19 kilotonn CO2-utslipp ABB leverer høyeffektive motorer og frekvensomformere som bidrar til energieffektivisering i Yaras produksjonsanlegg på

  • Når den brede energibransjen samles på ONS 2022 i Stavanger 29. august – 1. september, står den tradisjonsrike samlingen i energiomstillingens tegn. ABB presenterer relevant kompetanse og teknologi. - Med over 130 års erfaring innen elektrifisering, flere tiår med styringssystemer og offshore-virksomhet og et av landets største miljøer innen industriell digitalisering, automatisering,

  • ABB har mottatt Frost & Sullivans 2022 “Best Practices Award” for “Global Oil and Gas Automation Technology Innovation Leadership”. ABB ble berømmet for utviklingen og kommersialiseringen av sine undervanns frekvensomformere og distribusjonssystem. Teknologien gir olje- og gasselskaper tilgang til en pålitelig undervanns kraftforsyning på opptil 100 megawatt (MW) over avstander på opptil 600

  • • ABBs løsninger for automatisering, elektrifisering og digitalisering skal benyttes i det norske karbonfangst -og lagringsprosjektet • Prosjektet akselererer industriell avkarbonisering og fjerning av CO2 med transport og permanent lagring i reservoarer 2600 meter under havbunnen • Planer for lagring av over fem millioner tonn CO2 per år, tilsvarende utslippene fra 1 million

  • – Et nytt whitepaper fra ABB beskriver hvordan elektrifisering av drivlinjer i industrielle kjøretøy, transportmidler og fartøy gir langt bedre energieffektivitet – Transport av personer, varer og råmaterialer står for nærmere 30 prosent av globale CO2-utslipp – Elektriske motorer kan ha en virkningsgrad på over 95 prosent mens dieselmotorer kun oppnår 45 prosent under optimale

  • Orkland kommune ligger vest for Trondheim og er med sine 18 500 innbyggere Trøndelags femte største kommune. Kommunen ble etablert i 2020 ved en sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune. Nå har Orkland tatt i bruk en digital tjeneste fra ABB som strømmer sanntidsdata fra driftskontrollsystemet for vann og avløp (VA). - I likhet med andre bransjer, kan også kommunale

  • • ABB presenterer fremtiden for distribuerte kontrollsystemer (DCS) som avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter energi, vann og avløp og varer på en bærekraftig måte • Lanserer dokument som skisserer hvordan fremtidens DCS vil hjelpe ulike bransjer med digital omstilling og oppnå høyere sikkerhet, effektivitet, produktivitet og bærekraft •