Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB Ability™ Collaborative Operations

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB Collaborative Operations kopplar ihop tekniker, ingenjörer och management med ABB och ger dem rätt information för att din verksamhet ska bli mer lönsam.

För att dra nytta av den digitala tekniken på bästa sätt har vi utvecklat ABB Ability Collaborative Operations Center, CoC. Via vårt center med experter kan vi övervaka dina uppkopplade installationer och samla in data för att analysera driften. Genom våra globala samarbeten kan vi benchmarka mätvärdena med liknande anläggningar i hela världen för att dra väl underbyggda slutsatser. Vi kan identifiera de största riskerna och ge dig förslag på åtgärder eller se till att åtgärderna genomförs. Via vårt CoC kan vi också få varningar om samma problem uppstår vid ett senare tillfälle.

Varför Collaborative Operations Center?

  • Kontinuerlig övervakning och tillgång till experter
  • Fatta rätt beslut genom att använda analyser av stora mängder data
  • Du kan förbättra dina installationer kontinuerligt för att öka produktiviteten i din anläggning
  • Högre säkerhet och lägre risker, vilket sänker dina kostnader

Mer information (på engelska)

Tjänster vi erbjuder via Collaborative Operations:

4 viktiga komponenter i ABB Collaborative Operations

Läs mer om hur Collaborative Operations kan användas: