Alarm Life Cycle Management

ABB:s utbud av servicetjänster för att förbättra ditt larmsystem. Ger dig ökad driftsäkerhet, utvecklad operatörseffektivitet och förbättrad produktivitet.

En gemensam nämnare i många industri- och energianläggningar är att larmsystemets fördelar och syfte i många fall urholkas av en ansträngd och reaktiv larmsituation. Långa och svårtolkade larmlistor blir snarare en belastning än vad det avsågs att vara – ett vägledande verktyg för operatörseffektivitet och produktivitet. En ansträngd larmsituation döljer produktivitetshämmare i form av avvikelser, oplanerade stopp eller i värsta fall skada på person eller maskin.

Baserat på våra stora erfarenheter från styrsystem, processautomation, produktionsprocesser samt ständigt förbättringsarbete kan ABB erbjuda avancerade servicetjänster och verktyg för att diagnostisera nuläget samt skapa en plan för förbättring och larmrationalisering. Detta för att betydligt förbättra larmsituationen i anläggningen, både på kort sikt och över tid.

För ett hållbart resultat baseras dessa tjänster på en metodik för ständiga förbättringar i tre steg:

  • Steg 1: Diagnostik/Analys
  • Steg 2: Förbättringsarbete
  • Steg 3: Övervaka/Bibehålla

ABB:s Avancerade Tjänster för processlarm kan hjälpa dig att med dessa tre steg kontinuerligt, systematisk och proaktivt förbättra ditt larmsystem, öka driftsäkerheten, utveckla operatörseffektiviteten och förbättra produktiviteten. Som en engångsinsats eller som en del av ett långsiktigt serviceavtal.


Få insikter med en Alarm Fingerprint

Den första delen i vår tjänstportfölj handlar om att skapa insikter. Med hjälp av avancerade verktyg analyserar vi er larmsituation och jämför dessa mot målvärden som definieras i den internationella larmstandarden IEC 62682. Alarm Fingerprint ger ett bra beslutsunderlag för hur stora insatser ni behöver göra för att ta kontroll över larmsituationen. Tjänsten är tillämpbar för hela anläggningen, oavsett styrsystem.

Sätt grunderna för förbättringsarbetet med en Alarm Philosophy

Orsaken till en dålig larmsituation handlar oftast om bristen på standard och instruktioner för hur larmsystemet skall fungera på din anläggning. Vår tjänst Alarm Philosophy är uppbyggd på IEC 62682 och bildar tillsammans med en inledande workshop med er personal som har anläggningskunskapen, fundamenten i en färdig larmfilosofi. En anläggningsspecifik standard som kan användas som komplement till funktionsbeskrivningar och som en grundförutsättning vid larmrationalisering. Tjänsten är tillämpbar för hela anläggningen, oavsett styrsystem.

Kontinuerligt förbättringsarbete med Alarm Rationalization

Vår tjänst Alarm Rationalization är en avancerad tjänst för ständiga förbättringar där vi avlastar er, samtidigt som ni behåller kontrollen. Vi analyserar ert larmsystem systematiskt, identifierar kandidater för rationalisering som ni sedan tar beslut om. Därefter genomför vi förändringarna och dokumenterar dessa. Allt med hjälp av digitala verktyg och en beprövad arbetsmetodik. Tjänsten kan med fördel läggas in i ett serviceavtal.

Vårt erbjudande

Intressant läsning

Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language