Framtidens pappersindustri

Vilka teknologier kommer att vara centrala för massa- och pappersindustrin i framtiden?

Att pappersindustrin måste vara uppkopplad och digital kommer snart att vara en nödvändighet för att behålla sin konkurrenskraft.
Utforska vår vision för massa- och pappersbruket i framtiden, där varje operativ del är uppkopplad, och där nya nivåer av lönsamhet kan uppnås.

Dela sidan

Titta i MP4 format

Statistik från pappersindustrin

Det beräknas att digitaliseringen inom massa- och pappersindustrin kan spara $20 miljarder till 2025, öka produktiviteten, minska avfallet och hålla bruken fortsatt säkra.


Transformeringen till det moderna massa- och pappersbruket

Förutsättningen till massa- och pappersindustrins omvandling är tillgången till helt nya nivåer av processteknik. Med smartare och snabbare problemlösning kan bruken förbättra säkerheten, samt öka produktivitet och effektivitet.

Framtiden kommer emellertid inte bara att formas av digitaliseringen, utan också av visionärer, ingenjörer och experter som fortsatt kommer att driva nytänkande. Som partners kan vi göra verklighet av idéer och gemensamt utveckla den moderna fabriken.

Teknologier som möjliggör den digitala framtiden för papperstillverkning

Bruken är på väg in i en ny era av möjligheter till uppkoppling. Problem kan lösas så snart de uppkommer, optimera produktionsnivåer och minska kostnaderna.
Välkommen till ABB:s digitala fabrik.

Samarbete på företagsnivå

När varje del i fabriken är sammankopplade växer trender och bästa praxis fram, vilket skapar en effektiv företagsövergripande inriktning och samverkan.

Fleet adviser - bevakning av flera bruk

Basera beslutsfattande på hur specifika bruk presterar med företagets övergripande mål i åtanke.

Övervakning och automatiserad analys – när som helst, var som helst

En realtidsvy av processprestanda, i kombination med automatiserad analys, maskininlärning och intelligens ger snabbare problemlösning. Detta hjälper till att undvika produktions- och kvalitetsförluster, och samtidigt maximera energieffektiviteten.

Problemlösning på distans

Snabba svar för att lösa problem på distans innebär en lägre kostnad per ton, jämnare kvalitet och högre tillgänglighet i processen.

Mobila operatörer

Förstärkt verklighet och hologram kan hjälpa operatörer på plats att lösa problem snabbare; ansluta till experter och arbeta i stort sett sida vid sida för att åtgärda problem.

 

Intelligent senarioprognos

Säkerställer att företagets alla tillgångar används på effektivaste sättet, till den mest gynnsamma kostnaden.

 

 


Centraliserat beslutsfattande och beredskapsplanering

Genom att samarbeta på distans med flera bruk inom företaget med hela företagets vy kan du direkt jämföra alternativa scenarier. Kritiska besparingar kan identifieras, och de mest effektiva lösningarna kan implementeras.

Verifiering av lösningar

Avancerad visualisering och verifiering av lösningar som finns på den digitala tvillingen möjliggör snabbare och mer exakt korrigeringar i den verkliga processen, utan risk för oplanerade driftstopp.

Rekrytering av nya talanger

Förmågan att hantera tillgångar och lösa problem på distans hjälper till att attrahera de bästa talangerna på viktiga marknader.

Exempel på framtidssäkrade fabriker

Är du redo att komma igång? Flera av lösningar från videon The ABB digital paper mill finns tillgängliga redan nu.

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language