ABB-teknik i framkant: Digitalt center optimerar kundens produktion

Med avancerade digitala lösningar höjer ABB:s Collaborative Operations Center produktivitet och cybersäkerhet hos kunder över hela landet. Nästa steg: att komplettera det digitala erbjudandet med AI-lösningar.

Text: Lena Bergman Foto: Jonas Bilberg

– Det här är framtiden!

Så beskriver Mathias Nygren ABB:s Collaborative Operations Center som levererar avancerade digitala tjänster för kunders anläggningar inom bland annat processtyrning och cybersäkerhet. Idag är drygt 40 anläggningar runt om i Sverige uppkopplade mot centret och antalet ökar hela tiden, även mot en global marknad.

Det tekniskt avancerade centret är länken som knyter ihop digitalisering, avancerat underhåll och processoptimering i industrin i syfte att stödja ABB:s kunder. Fr v: Helena Morsing, Shahram Sabzabadian och Elin Löfvendahl. Foto: Jonas Bilberg
Det tekniskt avancerade centret är länken som knyter ihop digitalisering, avancerat underhåll och processoptimering i industrin i syfte att stödja ABB:s kunder. Fr v: Helena Morsing, Shahram Sabzabadian och Elin Löfvendahl. Foto: Jonas Bilberg

– Med hjälp av digitalisering vill vi hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av sina anläggningar, säger Mathias Nygren, som är ansvarig för Collaborative Operations Center i Sverige.

Det tekniskt avancerade centret är länken som knyter ihop digitalisering, avancerat underhåll och processoptimering i industrin i syfte att stödja ABB:s kunder. Med digitala tjänster för prestandaoptimering, fjärrövervakning och prediktivt underhåll hjälper  centret kunder att öka sin produktivitet och cybersäkerhet.

– Nyckeln är att åtgärda problem innan de uppstår. Idag utför våra kunder kontinuerligt underhåll på sin utrustning, oavsett behov. Med mer information tillgänglig via digitala tjänster kan de ta steget till att fokusera på den utrustning som verkligen kräver omedelbara åtgärder. För våra kunder frigör det tid till värdeskapande arbete, säger Mathias Nygren.

Viktigt för BillerudKorsnäs

För BillerudKorsnäs är de digitala tjänsterna värdefulla. Varje dygn tillverkar företaget material till 200 miljoner förpackningar, och som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta förpackningslösningar är ny teknik en viktig del av framgången. Men för att ligga i framkant krävs samarbete på många plan, något som serviceavtalet med ABB inkluderar. Som en del av avtalet har BillerudKorsnäs produktionsenhet i Gävle sina ABB Ability™ System 800xA styrsystem uppkopplade mot Collaborative Operations Center.

– Vi har inte själva spetskompetens när det gäller styrsystemen. Collaborative Operations Center fångar tidigt upp problem och ger oss tillgång till ABB:s expertis. På så sätt hindrar vi driftstörningar och produktionsbortfall, säger Andreas Eriksson, serviceingenjör på BillerudKorsnäs.

  • Med digitala tjänster för prestandaoptimering, fjärrövervakning och prediktivt underhåll hjälper Collaborative Operations kunder att öka sin produktivitet och cybersäkerhet. Fr v: Shahram Sabzabadian, Elin Löfvendahl, Magnus Uddman och Helena Morsing. Foto: Jonas Bilberg
  • ”ABB:s starka R&D-kultur är en stor tillgång för oss. Vi har AI-labbet som hjälper oss att kontinuerligt utveckla våra tjänster och att tillsammans med våra kunder bygga framtidens lösningar”, säger Mathias Nygren, ansvarig för Collaborative Operations Center. Foto: Jonas Bilberg
  • I arbetet med att skapa framtidens digitala tjänster samarbetar ABB:s experer i Collaborative Operations Center med AI-labbet vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research. Shiva Sander Tavallaey är AI-Lead för ABB Sverige och ansvarig för AI-labbet. Foto: Kim Norman

Kan både system och processer

Ett exempel på hur Collaborative Operations Center tjänsten adderar värde till BillerudKorsnäs verksamhet visade sig när ett larm utlöstes. Larmet indikerade att en operatörsklient på BillerudKorsnäs visade onormala värden.

– Hade jag själv fått den indikationen så hade jag inte kunnat tolka den. ABB:s experter i Collaborative Operations Center analyserade felet och sedan kom ABB:s servicetekniker hit och kollade upp larmet, säger Andreas Eriksson.

Incidenten på BillerudKorsnäs är ett bra exempel på en av styrkorna med Collaborative Operations Center: kombinationen av system- och processkunnande. I centret mäts och kontrolleras anläggningar dygnet runt, medan ABB:s nätverk av serviceingenjörer runt om i landet ser till att kunder snabbt kan få hjälp på plats.

– Tack vare ABB:s kunskap om både systemen och våra kunders processer kan vi erbjuda kunder de här värdeskapande tjänsterna, säger Mathias Nygren.

Nu kommer AI och ML

I en nära framtid kommer tjänsterna från Collaborative Operations Center att bli än mer avancerade. Med hjälp av Artificiell Intelligens och Machine Learning kommer ABB:s kunder att få ännu fler optimeringstjänster för sina anläggningar. I arbetet med att skapa framtidens digitala tjänster samarbetar ABB:s experer i Collaborative Operations Center med AI-labbet vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research.

– Data och information är förutsättningar för att applicera Artificial Intelligens och Machine Learning. Genom Collaborative Operations Center får vi tillgång till ännu mer data som gör att vi kan utveckla nya avancerade AI- och ML-lösningar till våra kunder, säger Shiva Sander Tavallaey, AI-Lead för ABB Sverige och ansvarig för AI-labbet.

– Idag kan vi monitorera, analysera och optimera kundens anläggning från Collaborative Operations Center, och med hjälp av våra kunniga serviceingenjörer runt om i landet kan vi göra åtgärder på plats. När vi kopplar på ny spetsteknik på våra tjänster kan vi skapa ännu högre kundvärde, fyller Mathias Nygren i.

Collaborative Operations Center

ABB:s Collaborative Operations Center i Västerås levererar avancerade digitala tjänster till den svenska marknaden. Centret, som invigdes i mars 2018, har extra djup kompetens inom området Mining, där man betjänar kunder över hela världen. Exempel på tjänster Collaborative Operations Center tillhandahåller är Performance Optimization för gruvspel och gruvventilation, proaktiv optimering och tillgänglighetsgaranti av ABB Ability™ System 800xA styrsystem via prestationsbaserade avtal, optimering av reglerloopar, tjänster för cybersäkerhet och drivsystem. Nya tjänster utvecklas kontinuerligt.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp