Web inspection för kvalitetsoptimering i massa och papper

För papperstillverkare som vill optimera produktkvaliteten erbjuder ABB Web Imaging System (WIS) och Web Monitoring System (WMS), den mest avancerade arkdetekteringsfunktionen på marknaden.

Utmaningar som Web inspection kan hjälpa till att ta itu med: 
 • Hur beräknar jag rullspecifika kvalitetsvärden för att automatiskt klassificera rullar innan de når upprullaren?
 • Hur kan jag spåra skrynklor, smuts eller defekter till grundorsaken så att korrigerande åtgärder kan vidtas?
 • Hur kan jag undvika att förlora värde och minska vinstpotentialen på grund av kvalitetsfrågor och omarbetning?
 • Hur minskas eller elimineras stillestånd som orsakas av arkbrott och defekter?
Noggrann detektering, avläsning och identifiering av defekter spelar alla viktiga roller inom automatisering, kvalitetskontroll, spårning av grundorsaker och processförbättring. Med 40+ års överlägsen erfarenhet av Web inspection kan du vara säker på att ABB:s lösningar ger dig avancerade verktyg för att identifiera webbdefekter, vilket möjliggör snabba korrigerande åtgärder.

Övervaka

 • Alla relevanta uppgifter om banbrott tillgängliga
 • Händelseinspelning / synkroniserad video sammanlänkad med WIS

Upptäcka

 • Inspektion och avancerad klassificering
 • Integration med DCS / QCS

Analysera

 • Höghastighetsanalys, defektkartor, bildgalleri
 • Trender, orsaker på ett överblick

Automatisera

 • Exakt långsam/stopp vid valda defekter
 • Minimera manuella fel

Exempel på feltyper

Hål

Skrynklor

Ljusa fläckar

Mörka fläckar / smuts

Flexibel lösning

Flexibel lösning med flera konfigurationer

”Systemet har inte bara förbättrat kvaliteten och arbetsmiljön för operatörer, vår försäljningsorganisation drar också stor nytta av det. Vi tvingades tidigare ofta ta tillbaka hela beställningen om en kund upptäckte brister i några av de levererade rullarna. Idag kan vi spåra exakt vilka rullar som berörs genom vår databas där alla bilder lagras i minst två år. Skillnaden i klagomålsrelaterade kostnader är enorm."

Leif Karlsson, projektledare på Stora EnsoUppskatta dina besparingar

Kontakta oss
Loading documents
Select region / language