ABB-enheter i alfabetisk ordning

ABC

ABB AB

Postadress: 721 71 Västerås
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

Karta
→ Mer om ABB

ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.
 
 

ABB i Göteborg

Postadress: ABB AB, 431 87 Mölndal
Besöksadress: Lunnagårdsgatan 4
Contact Center: 010-732 50 00

Turbocharging i Göteborg
Besöksadress: ABB AB, Vattenverksgatan 2, 415 02 Göteborg
Godsadress: ABB AB, Vattenverksgatan 2, 415 02 Göteborg
Postadress: ABB AB, Vattenverksgatan 2, 415 02 Göteborg
Tel: 010-732 50 00

→ Karta ABB-kontor i Göteborg
→ Karta Turbocharging
→ Mer om ABB i Göteborg


ABB i Husqvarna/Jönköping

Postadress: ABB AB, Box 1, 561 21 Huskvarna
Besöksadress: Grännavägen 24, Huskvarna

Contact Center: 010-732 50 00

→ Karta
→ Mer om ABB i Huskvarna


ABB i Karlstad

Postadress:ABB AB, Box 428, 651 10 Karlstad
Besöksadress: Ventilgatan 5

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Karlstad

ABB i Luleå

Postadress: ABB AB, Box 865, 971 26 Luleå
Besöksadress: Banvägen 11

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Luleå

ABB i Malmö

Postadress: ABB AB, 205 22 Malmö
Besöksadress: Boplatsgatan 8

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Malmö

ABB i Norrköping

Postadress: ABB AB, Box 922, 601 19 Norrköping
Besöksadress: Linnégatan 28

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Norrköping

ABB i Stockholm

Postadress: Box 1196, 164 26 Kista
Besöksadress: Knarrarnäsgatan 7, Kista

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Stockholm

ABB i Sundsvall

Postadress: ABB AB, 851 71 Sundsvall
Godsadress: ABB AB, Hovgatan 3, 854 62 Sundsvall
Besöksadress: Universitetsallén 32, Plan 6B

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Sundsvall

ABB i Umeå

Postadress: Box 1400, 901 24 Umeå
Besöksadress: Pendelgatan 2

Contact Center: 010-732 50 00
 
Karta
Mer om ABB i Umeå

ABB i Västerås

Postadress: ABB AB, 721 82 Västerås
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2

Contact Center: 010-732 50 00

Karta
Mer om ABB i Västerås

Communication Center

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

Communication Center är en koncernfunktion inom ABB som ansvarar för internkommunikation, marknadskommunikation och mediakontakter. Här görs arbetet med att föra ut ABB:s övergripande budskap och teman i olika kommunikationskanaler.


Corporate Research

Postadress: 721 78 Västerås 
Besöksadress: Forskargränd 7 
Telefon: 010-732 50 00

Karta
Läs mer om forskning och innovation

Corporate Research i Västerås är ABB:s största centrala forskningsenhet. Enheten har huvudansvar för forskning och utveckling inom automationsteknik och delansvar för kraftteknik.

Select region / language