Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-enheter i alfabetisk ordning

JKLMNO

Jokab Safety

Telefon: 021-32 50 00

Kungsbacka
Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka
Karta
             
Produkter och lösningar för maskinsäkerhet

 

Jokab Safety är en del av affärsenheten Control Products inom affärsområdet Electrification som utvecklar, levererar och supporterar hela världen med intelligenta maskinsäkerhetslösningar. Jokab Safety erbjuder ett brett program av maskinsäkerhetsprodukter av högsta kvalitet som gör det enkelt att bygga standard- eller kundunika skyddsfunktioner i olika automationsmiljöer.


Kabeldon

Postadress: Box 531, 441 15 Alingsås 
Besöksadress: Sävelundsg 2 
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Kabeldon är en affärsenhet inom ABB:s affärsområde Electrification som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kapslingar, skenor och apparater för kabelskåp och andra lågspänningsfördelningar. Enhetens produkter säljs främst via grossister och OEM i Norden till kunder mestadels inom nätbolag, industri och fastigheter.


Legal & Integrity

Postadress: 721 83 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2, Ottarkontoret 
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Legal & Integrity är ABB:s juristavdelning i Sverige och arbetar huvudsakligen enligt ett "husjuristsystem", som innebär att varje jurist har två eller flera av de rörelsedrivande ABB-enheterna som klienter. Koncernfunktionen har specialistkompetens inom områdena Offentlig Upphandling, Konkurrensrätt och Immaterialrätt.


Machines

Postadress: 721 70 Västerås 
Besöksadress: Elmotorgatan 2, Bnr 394, Finnslätten 
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Machines är en del av affärsenheten Motors & Generators inom ABB:s affärsområde Motion. Enheten utvecklar, tillverkar och säljer synkrona och asynkrona växelströmsmotorer och generatorer i effektområdet från ca 1 MW och uppåt för motordrifter och generatorapplikationer. Dessutom utvecklar, tillverkar och säljer enheten likströmsmotorer.


Marine & Ports

Postadress: 721 30 Västerås 
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 6
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Marine & Ports är en affärsenhet inom ABB:s affärsområde Industrial Automation som arbetar med rörelsestyrning och informationssystem till container- och industrikranar samt skeppslossare. Enheten arbetar även med att optimera transporten av containers och stålprodukter för att skapa en snabb och kostnadseffektiv godshantering.


Measurement and Analytics, Force Measurement

Postadress: 721 59 Västerås 
Besöksadress: Pressduktorgränd 4, Bnr 357, Ingång D, Finnslätten 
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Measurement and Analytics är en affärsenhet inom ABB:s affärsområde Industrial Automation som erbjuder pålitlig utrustning för mätning och styrning. Produkterna mäter bland annat mekaniska och geometriska variabler och är designade för att förbättra produktivitet, styrning och kvalitet i en mängd olika industrier och processer.


Motion

Postadress: 721 83 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 021-32 50 00

Karta

 

Motion är en affärsenhet inom ABB Sverige som erbjuder marknaden energieffektiva motorer och drivsystem samt en e-drivlineplattform till tunga specialfordon. Affärsenheten kan även erbjuda service på ABB:s produkter plus cirkulär ekonomi med återvinning av elmotorer på ett hållbart sätt.