ABB-enheter i alfabetisk ordning

JKLMNO

Legal & Integrity

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2, Ottarkontoret 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Legal & Integrity är ABB:s juristavdelning i Sverige och arbetar huvudsakligen enligt ett "husjuristsystem", som innebär att varje jurist har två eller flera av de rörelsedrivande ABB-enheterna som klienter. Koncernfunktionen har specialistkompetens inom områdena Offentlig Upphandling, Konkurrensrätt och Immaterialrätt.


Machines

Postadress: 721 70 Västerås 
Besöksadress: Elmotorgatan 2, Bnr 394, Finnslätten 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Machines är en del av divisionen Motors & Generators inom ABB:s affärsområde Motion. Enheten utvecklar, tillverkar och säljer synkrona och asynkrona växelströmsmotorer och generatorer i effektområdet från ca 1 MW och uppåt för motordrifter och generatorapplikationer. Dessutom utvecklar, tillverkar och säljer enheten likströmsmotorer.


Marine & Ports

Postadress: 721 30 Västerås 
Besöksadress: Ängsgärdsgatan 6
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Marine & Ports är en division inom ABB:s affärsområde Process Automation som arbetar med rörelsestyrning och informationssystem till container- och industrikranar samt skeppslossare. Divisionen arbetar även med att optimera transporten av containers och stålprodukter för att skapa en snabb och kostnadseffektiv godshantering.


Measurement and Analytics, Force Measurement

Postadress: 721 59 Västerås 
Besöksadress: Pressduktorgränd 4, Bnr 357, Ingång D, Finnslätten 
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Measurement and Analytics är en division inom ABB:s affärsområde Process Automation som erbjuder pålitlig utrustning för mätning och styrning. Produkterna mäter bland annat mekaniska och geometriska variabler och är designade för att förbättra produktivitet, styrning och kvalitet i en mängd olika industrier och processer.


Motion

Postadress: 721 71 Västerås 
Besöksadress: Kopparbergsvägen 2
Telefon: 010-732 50 00

Karta

 

Motion är ett affärsområde inom ABB Sverige som erbjuder marknaden energieffektiva motorer och drivsystem samt en e-drivlineplattform till tunga specialfordon. Affärsenheten kan även erbjuda service på ABB:s produkter plus cirkulär ekonomi med återvinning av elmotorer på ett hållbart sätt.


Motor Starting & Safety

Postadress: 721 32 Västerås 
Besöksadress: Motorgränd 20
Telefon: 021-32 07 00

→ Karta Västerås

 

Motor Starting & Safety är en division inom ABB:s affärsområde Electrification som har globalt ansvar för utveckling och tillverkning av stora kontaktorer, tryckknappar, mjukstartare, ljusbågsvakter och maskinsäkerhetsprodukter. Divisionen vänder sig till kunder i alla branscher såsom OEM, industri, distribution, grossister och konsulter över hela världen.


Select region / language